Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Koolmees ziet geen aanleiding om AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen

Koolmees ziet geen aanleiding om AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen

21 augustus 2018

Minister Koolmees beantwoordt vragen van het Tweede Kamerlid Van Dijk (PvdA). Volgens hem is er geen aanleiding om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen omdat nog sprake is van een inhaalslag tot 2022.

Levensverwachting neemt minder snel toe dan verwacht

In een artikel in het Financieele Dagblad van 5 juni 2018 constateerden actuarissen op basis van cijfers van het CBS dat de AOW-leeftijd pas vijf jaar later naar 67 hoeft te stijgen dan in de huidige afspraken is vastgelegd. Dit omdat de levensverwachting van 65-jarigen de afgelopen jaren minder snel toenam dan verwacht. Het CBS constateerde in zijn jongste prognoses dat de sterfte onder 65-plussers in 2016 en 2017 hoger is dan verwacht. In het eerste kwartaal van 2018 was de sterfte door de griepgolf van deze winter zelfs uitzonderlijk hoog. Het Tweede Kamerlid Gijs van Dijk (PvdA) stelde hierover Kamervragen aan minister Koolmees van SZW. Hij vroeg de minister hoe deze de uitspraken beoordeelt dat de stijging van de AOW-leeftijd momenteel te snel gaat.

Koolmees: Verhoging naar 67 is een inhaalslag

Koolmees verwijst in zijn antwoord naar de brief die hij op 16 augustus 2018 stuurde aan de Tweede Kamer. Daarin geeft hij aan de analyse van de actuarissen niet te delen. Tot 2021 stijgt de AOW-leeftijd geleidelijk naar 67. Deze verhoging is volgens Koolmees nodig om een inhaalslag te maken. De AOW-ingangsleeftijd is sinds de invoering in 1956 altijd constant geweest, terwijl de levensverwachting fors is gestegen. Pas na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Koolmees stelt dat de AOW op deze manier ook voor toekomstige generaties solide en betaalbaar blijft.

Daarnaast speelt het verhogen van de AOW-leeftijd volgens de minister niet alleen een rol als het gaat om het op lange termijn betaalbaar houden van voorzieningen voor alle generaties, maar ook als het gaat om een arbeidsmarkt met een evenwichtige balans tussen mensen die werken en mensen die niet meer tot de beroepsbevolking behoren. De pensioenleeftijd stijgt omdat we steeds ouder worden en ook met het oog op een evenwichtige ontwikkeling van het arbeidsaanbod. Ook om deze reden werken we langer door en gaat de AOW-leeftijd omhoog, aldus Koolmees in zijn brief.

Commentaar

Bij de invoering van de AOW in de jaren vijftig was er al het besef dat de pensioenleeftijd van 65 jaar niet absoluut was. Die grens kon hoger komen te liggen als de gemiddelde levensduur en het prestatievermogen van mensen hoger zouden worden. Alleen is er tot 2013 hieraan geen invulling gegeven door de AOW-ingangsdatum ook daadwerkelijk te verhogen.
Ten tijde van de invoering van de AOW was de gemiddelde levensverwachting van een 65-jarige ongeveer 15 jaar. In 2013 was dit 20 jaar. Uitgangspunt van de AOW is inmiddels dat iedereen gemiddeld 18,5 jaar een uitkering krijgt. De verhoging van de AOW-ingangsdatum met twee jaar, van 65 naar 67, is dus een inhaalslag om de gestegen levensverwachting sinds 1957 goed te maken.

Vanaf 2021 volgt de AOW dan de levensverwachting. Om iedereen de gelegenheid te geven om zich tijdig voor te bereiden om een verhoging van de AOW-leeftijd, wordt een verhoging vijf jaar van te voren aangekondigd. In 2017 leidde dat, op basis van de toen meest recente CBS-cijfers, tot de aankondiging dat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden stijgt. Op basis van de wat minder dan verwachte stijging van de levensverwachting blijkt naderhand dat deze verhoging op grond van de CBS-cijfers 2018 niet nodig was. De levensverwachting blijft echter stijgen, zij het wellicht wat minder snel. Door de formule in de AOW die de verdere verhoging van de ingangsdatum bepaalt, wordt dit effect in de loop van de tijd echter geneutraliseerd. De volgende verhoging met drie maanden zal namelijk hierdoor wat later plaatsvinden dan op basis van de CBS-statistieken nodig zou zijn. En daarbij komt dat het gevaarlijk is om een wat hogere sterfte door twee griepgolfjes meteen te vertalen in een trend.

Auteur: Herman Kappelle, directeur Aegon Adfis

Bron: Antwoord op Kamervragen Gijs van Dijk

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 21 augustus  2018.