Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Kosten waardeoverdracht voor werkgever gemaximeerd

Kosten waardeoverdracht voor werkgever gemaximeerd

14 december 2015

Een nieuw besluit regelt de gevolgen van het vervallen van de zesmaandstermijn bij een individuele waardeoverdracht. En het maximeert de kosten van de waardeoverdracht voor alle werkgevers. 

Vervallen van zesmaandstermijn bij waardeoverdracht

Bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader nam de Tweede Kamer vorig jaar een amendement aan over individuele waardeoverdracht. Hierdoor vervalt de termijn van zes maanden waarbinnen een deelnemer een verzoek moet doen om recht op waardeoverdracht te houden. Het vervallen van deze termijn biedt voor werknemers voordelen. Hierdoor krijgen zij meer tijd zich in waardeoverdracht te verdiepen. Maar het vervallen van die termijn betekent ook dat deelnemers calculerend gedrag kunnen gaan vertonen. Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenuitvoerders of voor de werkgever. Het besluit bevat enkele bepalingen die de kosten van eventueel calculerend gedrag voor werkgevers beperkt. 

Voorwaarden waardeoverdracht

Het besluit stelt de volgende voorwaarden aan waardeoverdracht.

  1. Onbepaalde termijn vanaf 1 januari 2015. Het recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvangstermijn (verval van de zesmaandstermijn) geldt alleen bij een baanwissel waardoor vanaf 1 januari 2015 nieuwe pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling worden verworven. Voor werknemers die voor 1 januari 2015 van baan zijn gewisseld, blijft de zesmaandstermijn gelden. 
  2. Bijbetaling alle werkgevers beperkt. Voor alle werkgevers geldt dat ze niet mee hoeven te werken aan een waardeoverdracht als de aanvullende bijdrage per geval meer bedraagt dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Dit gaat met terugwerkende kracht in per 1-1-2015. 
  3. Nieuwe definitie overdrachtsdatum. De overdrachtsdatum wordt met onmiddellijke ingang, de datum waarop de deelnemer een opgave heeft gevraagd van zijn pensioenaanspraken aan de ontvangende uitvoerder. Maar als de deelnemer voor 11 december 2015 een opgave van de ontvangende uitvoerder heeft ontvangen, blijft de overdrachtsdatum de datum van opneming in de pensioenregeling.

Werking van het besluit

Het besluit gaat in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Het werkt tijdelijk, want het besluit wordt meegenomen in de al aangekondigde herziening van het systeem van waardeoverdracht. 
Bij deze herziening zal ook gelet worden op de gevolgen van de voorwaarde om de bijbetaling voor alle werkgevers vanaf 1 januari 2015 te beperken tot € 15.000 per geval.

Conclusie

Ruim een jaar geleden nam de Tweede Kamer een amendement aan waardoor de zesmaandstermijn bij individuele waardeoverdracht werd geschrapt. Voor de praktijk is het belangrijk dat het besluit eindelijk gepubliceerd is met daarin de aanvullende voorwaarden.

Het recht op waardeoverdracht voor pensioen opgebouwd in een dienstbetrekking waarbij de baanwisseling ligt vóór 1-1-2015 blijft de zesmaandentermijn gelden. Dit zorgt ervoor dat niet alle slapers nu opeens hun pensioen kunnen overdragen met alle gevolgen van dien voor werkgevers en pensioenuitvoerders .

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 14 december 2015