Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Kostendelersnorm AOW uitgesteld

19 juni 2015

De kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) gaat niet in per 1 juli 2016. Het onderzoek om inzicht te geven in de mogelijke effecten van de kostendelersnorm op mantelzorg levert onvoldoende duidelijkheid op, aldus staatssecretaris Klijnsma.

Kostendelersnorm

De huidige uitkering voor een AOW-er die samenwoont met een eerste graad bloedverwant is 70% van het wettelijk minimumloon.

Op 1 juli 2014 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. De kostendelersnorm houdt in dat de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO-aanvulling), AOW of nabestaandenuitkering Anw lager wordt als er meer personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. De relatie tussen de kostendelers doet er niet toe. 

De bedoeling was dat de kostendelersnorm voor de AOW zou ingaan op 1 juli 2016. En voor de Anw op 1 juli 2015. Klijnsma stuurde de Eerste en Tweede Kamer op 18 juni een brief waarin zij aangeeft de kostendelersnorm voor de AOW te uit te stellen naar 1 januari 2018.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm al voor bijstandsgerechtigden die een woning delen met meer volwassenen. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in een woning, hoe lager de bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in een woning wonen, de woonkosten gedeeld kunnen worden. 

Kostendelersnorm en mantelzorgers 

“Gezien de doelstellingen van het kabinet rond de decentralisatie van de langdurige zorg is het van belang dat mensen de ruimte krijgen om mantelzorg voor ouderen op zich te kunnen en willen nemen”, schrijft Jetta Klijnsma in de brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek dat Klijnsma liet doen, concludeert dat de kostendelersnorm voor een deel van de doelgroep een negatieve invloed kan hebben op de keuze rond mantelzorg. Verder geeft het onderzoek te weinig inzicht en duidelijkheid in de gevolgen van deze norm op mantelzorg.

Sinds 2015 hebben ouderen te maken gekregen met meerdere beleidswijzigingen, ook in het kader van gedecentraliseerde overheidstaken. Omdat er nog weinig bekend is over de relatie tussen mantelzorg, de vorming van nieuwe huishoudsamenstellingen en inkomensvoorzieningen, vindt Klijnsma nader onderzoek noodzakelijk. 

Daarom besloot het kabinet  de invoering van de kostendelersnorm in de AOW uit te stellen van 1 juli 2016 naar 1 januari 2018.

Dit betekent dat (toekomstige) AOW-gerechtigden die onder de kostendelersnorm zouden gaan vallen, volgend jaar niet te maken krijgen met een verlaging van de AOW-uitkering met 5% van het netto wettelijk minimumloon en 10% in het daarop volgende jaar. Hiervoor heeft het kabinet 131 miljoen euro vrijgemaakt.

Commentaar

In de brief van Klijnsma aan de Tweede Kamer gaat zij alleen in op uitstel van de kostendelersnorm voor de AOW. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat te weinig inzicht geeft in de gevolgen die de kostendelersnorm heeft op de besluitvorming om mantelzorg te verlenen. 

In de brief wordt niet ingegaan op de kostendelersnorm en de Anw. Voor de Anw speelt mantelzorg en minder. Voor de Anw gaat de kostendelersnorm in per 1 juli 2015. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 18 juni 2015; SVB, nabestaandenuitkering Anw

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 juni 2015