Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Maximale opbouwpercentages bij lagere pensioenrichtleeftijd (2014)

11 april 2014

Door de Wet verhoging AOW - en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP) zijn de maximale opbouwpercentage voor pensioen met ingang van 1 januari 2014 verlaagd. Bij een lagere pensioenrichtleeftijd dan 67 moet het pensioen actuarieel worden herrekend. Voor deze situaties publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) gekorte maximale opbouwpercentages.

Lagere opbouwpercentages

De pensioenrichtleeftijd is volgens de Wet VAP 67 jaar. Fiscaal is het mogelijk dat partijen een lagere pensioenleeftijd aanhouden. Volgens de Wet op de loonbelasting moet het pensioen dat ingaat vóór 67 dan wel actuarieel worden herrekend. Die herrekening kan plaatsvinden in de opbouwfase of op de ingangsdatum van het pensioen. Voor de opbouwfase publiceerde het CAP het volgende overzicht van de herrekende percentages.

De maximale opbouwpercentages voor ouderdomspensioen zijn vanaf 1 januari 2014:

Pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingMax. opbouwpercentage OP in een eindloonregelingMax. opbouwpercentage OP in een middelloonregeling
671,902,15
661,761,99
651,631,84
641,521,72
631,411,60
621,321,49
611,231,39
601,151,30

 

Bij een verlaagde pensioenrichtleeftijd wijzigen de maximale opbouwpercentages voor een partnerpensioen niet. Als u het partnerpensioen uitdrukt in een percentage van het ouderdomspensioen kunt u gebruik blijven maken van de percentages in bovenvermelde tabel.

Deze opbouwpercentages gelden als een algemeen toepasbare richtlijn. In individuele omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.

Commentaar

Naar aanleiding van het wetsvoorstel Wet VAP publiceerde het CAP in 2012 al gekorte opbouwpercentages voor pensioenregelingen met een pensioenrichtleeftijd lager dan 67. Zie ons bericht van 18 juni 2012. In de publicatie van 19 maart 2014 voegt het CAP de verlaagde percentages toe die gelden als in de pensioenregeling wordt uitgegaan van een verlaagde franchise.

Als  partijen in de pensioenregeling eerst een maximaal partnerpensioen toezeggen en dit dan direct weer uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen mogen volgens het CAP hogere opbouwpercentages worden gehanteerd. Omdat er pensioenuitvoerders zijn (waaronder Aegon) die deze hogere percentages in combinatie met ruil niet aanbieden  hebben wij die percentages niet opgenomen in dit bericht.

Voor deze tabel en de tabellen voor pensioenregelingen met een lagere franchise verwijzen wij u naar de desbetreffende vraag en antwoord van het CAP.
Wij nemen aan dat het CAP op korte termijn ook de gekorte opbouwpercentage publiceert  in verband met de versobering van het Witteveenkader met ingang van 2015.

 

Auteur: Paul Lavrijssen
Bron: belastingdienst.nl (Vraag & Antwoord 12-004 d.d. 190314).