Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Minimale hoogte loongerelateerde uitkering voor pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

Minimale hoogte loongerelateerde uitkering voor pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

1 maart 2021

De Belastingdienst beantwoordt de vraag hoe hoog een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering minimaal moet zijn om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor voortgezette pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag.

Voortzetting pensioenopbouw na onvrijwillig ontslag

Als na onvrijwillig ontslag een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering wordt ontvangen, kan de periode dat deze uitkering wordt ontvangen meetellen als pensioengevende diensttijd. (artikel 10a lid1c UBLB)Voorbeelden van inkomensvervangende loongerelateerde uitkering zijn de WW-uitkering en uitkeringen ingevolge de Ziektewet of de WIA. De vraag is nu hoe hoog de loongerelateerde uitkering dan minimaal moet zijn om in aanmerking te komen voor dienstjaren gedurende de uitkeringsperiode.

De belastingdienst schrijft hier het volgende over: ‘Er is in ieder geval sprake van een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering indien de uitkering gelijk is aan de op grond van artikel 21, onderdeel a, van de Participatiewet vast te stellen bijstandsnorm voor belanghebbenden van 21 jaar en ouder.’

Deze bijstandsnorm als minimale uitkering geldt voor een volledige inkomensvervangende loongerelateerde uitkering. Dus als sprake is van een gedeeltelijk ontslag is de minimale uitkering een evenredig deel van de bijstandsnorm. Dit betekent dat wanneer een fulltime dienstverband voor 40% onvrijwillig wordt beëindigd de minimale loongerelateerde uitkering minimaal 40% van de bijstandsnorm moet zijn om over deze uitkering pensioen te kunnen opbouwen.

Commentaar

De belastingdienst geeft aan dat er in ieder geval sprake is van een inkomensvervangende loongerelateerde uitkering, wanneer de uitkering gelijk is aan de bijstandsnorm. Het is geen harde afwijzing van pensioenopbouw voor inkomensvervangende loongerelateerde uitkeringen die lager zijn dan de bijstandsnorm, maar voor veel gevallen een duidelijke norm. Dus fiscaal is er nu meer duidelijkheid. Of de pensioenopbouw ook werkelijk doorgaat is afhankelijk van de pensioenregeling.

Auteur: Joanna Hildering, hypotheek en levensverzekeringsexpert Aegon Adfis

Bron: V&A 21-003, 5 februari 2021

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 februari 2021