Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ministerraad akkoord met Algemeen Pensioenfonds

13 oktober 2014

Er komt een nieuw soort pensioenfonds: het algemeen pensioenfonds (APF). Dit pensioenfonds krijgt een plek naast de bestaande beroeps-, bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen. Dit nieuwe pensioenfonds biedt sociale partners en bedrijven een extra alternatief voor het onderbrengen van een pensioenregeling.

Algemeen Pensioenfonds

Het APF maakt een nieuwe vorm van bundeling mogelijk van verschillende pensioenregelingen. Dit kan verschillende voordelen opleveren. Zoals het beperken van bestuurlijke lasten, vermogensbeheer- en uitvoeringskosten. 
Een APF mag meerdere pensioenregelingen uitvoeren en is dus niet beperkt tot een bepaalde sector, maar moet wel gescheiden vermogens aanhouden. Het bestuur is, net als in elk ander pensioenfonds, verantwoordelijk voor een evenwichtige belangenafweging van alle betrokken partijen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Commentaar

In 2007 besloot het kabinet dat er een algemene pensioeninstelling (API) moest komen om de Nederlandse concurrentiepositie in Europa te verbeteren. In die tijd was het kabinet (en het parlement!) erg beducht voor concurrentie van andere lidstaten, vooral van België. Men was erg bang dat veel pensioenfondsen hun biezen zouden pakken en Nederland zouden verlaten.

Pensioenfondsen zijn niet aantrekkelijk voor buitenlandse werkgevers voor het uitvoeren van hun pensioenregeling. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de verplichte bestuursdeelname van sociale partners, de verplichte solidariteit tussen alle deelnemende regelingen (een pensioenfonds vormt één financieel geheel) en het zeer beperkte werkterrein van een pensioenfonds (de domeinafbakening). Daarom besloot het kabinet in 2007 tot de introductie van de API. Er werd gekozen voor een drietrapsrakket: eerst de introductie van de PPI, daarna het mogelijk maken van de multi-opf. En als laatste dus de introductie van de API. Ruim twee jaar geleden kwam het kabinet tot het inzicht dat een API niet langer nodig was (zie ons nieuwsbericht van 5 juli 2012).

Het is bijzonder om te zien hoe snel de tijden veranderen. Van een API als redmiddel om te overleven in Europa naar een APF om pensioenfondsen in nood te helpen. Zie ook ons nieuwsbericht van 31 januari 2014 over het consultatiedocument over het APF.

 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid, 10 oktober 2014.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 13 oktober 2014.