Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Motie om dubbele belastingheffing met de VS te voorkomen

27 juni 2016

De Tweede Kamer stemde in met het verdrag tussen Curaçao en de VS over de uitvoering van FATCA. Ook stemde zij in met een motie die de regering oproept om dubbele belastingheffing met de VS te voorkomen.

Wat is FATCA ook al weer?

De Amerikaanse wet Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) heeft als doel belastingontduiking door Amerikanen te voorkomen. Deze wet verplicht financiële instellingen uit de hele wereld om gegevens over rekeninghouders met de Amerikaanse nationaliteit te verstrekken aan de belastingdienst van de Verenigde Staten (de IRS). Financiële instellingen in Nederland verstrekken deze gegevens niet rechtstreeks aan de IRS maar doen dat via de Nederlandse belastingdienst. FATCA is ook van toepassing op levensverzekeringen en bancaire- en beleggingsproducten. Pensioen-, lijfrente- en schadeverzekeringen zijn uitgesloten. Zie verder onze nieuwsberichten van bijvoorbeeld 20 juni 2016, 26 augustus 2015 en van 19 december 2013.

Motie om dubbele belastingheffing tegen te gaan

Omdat Curaçao een zelfstandig deel van het Nederlandse koninkrijk is, sluit het een apart verdrag met de VS over FATCA. Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer diende het lid Omtzigt een motie in. Deze motie roept de regering op zich in te spannen om dubbele belasting te voorkomen voor inwoners van Nederland, Curaçao en die twee nationaliteiten hebben. En het verzoekt de regering binnen tien weken de Kamer Curaçao te informeren over welke concrete resultaten de regering bereikt heeft om dit probleem op te lossen.

Commentaar

Nederlanders kunnen ook ‘US Person’ zijn. De VS heft belasting van alle US Persons over hun wereldinkomen, ongeacht waar zij wonen. US Persons die in Nederland wonen moeten dan zowel in Nederland als in de VS belastingaangifte doen.

Hoewel deze landen een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing hebben gesloten, kan het voorkomen dat in sommige gevallen dubbele belasting betaald moet worden. In Curaçao kan het probleem nog groter zijn omdat er geen belastingverdrag van toepassing is tussen Curaçao en de VS. De motie die de Tweede Kamer aannam verzoekt de regering zich in te spannen om dubbele belasting voor inwoners van Nederland, zowel uit het Europese deel als op Curaçao en andere delen, die bijvoorbeeld ontstaat door het hebben van twee nationaliteiten, tegen te gaan.

De staatssecretaris kan niet zoveel met deze motie. De mogelijkheid van dubbele belastingheffing komt door het belastingsysteem in de VS. En Nederland heeft daar natuurlijk geen zeggenschap over. Om Wiebes te citeren uit zijn brief aan de Kamer van 15 juni 2016: “Nederland kan het Amerikaanse stelsel echter niet veranderen. De V.S. is zelf verantwoordelijk en soeverein in de inrichting van het eigen fiscale stelsel.” In diezelfde brief geeft hij al antwoord op de motie die een paar dagen later is aangenomen: “Ik heb aan de leden van de fracties van de Tweede Kamer toegezegd dat ik zal kijken of, en zo ja op welke wijze, ik samen met andere landen de V. S. nogmaals kan wijzen op de grote gevolgen voor niet-inwoners van de V.S. met een Amerikaans staatsburgerschap en te vragen welke oplossingen de V.S. kan bieden. Ik zal de Tweede Kamer hierover nader berichten.”

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Motie van P. Omtzigt, nr. 34 371, 7, 14 juni 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 27 juni 2016.