Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nadere planning spoedeisende wetsvoorstellen

25 september 2015

Op 22 september stuurden minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma (beiden SZW) de Tweede kamer hun planning voor een aantal wetsvoorstellen met een spoedeisend karakter. Met betrekking tot pensioen geven zij hun nadere planning voor de volgende wetsvoorstellen.

Wetsvoorstel aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenregelingen 

Beoogde indiening medio november 2015 

Beoogde inwerkingtreding 1 juli 2016

Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering 

(stond op het overzicht als Wet optimalisering premieovereenkomsten)
Beoogde indiening begin december 2015
Beoogde inwerkingtreding 1 juli 2016

Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw 

Ingediend 15 juni 2015

Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2016

De nota naar aanleiding van het verslag is vrijdag 18 september ingediend bij de Tweede Kamer.  De bewindslieden schrijven in hun brief: “Om de beoogde datum van inwerkingtreding van 1 januari 2016 te realiseren, is het noodzakelijk dat het wetsvoorstel in oktober door de Tweede Kamer wordt afgehandeld, waarna behandeling door de Eerste Kamer in november/december kan plaatsvinden.”

Commentaar

Asscher en Klijnsma zijn er maar druk mee. Op 3 september jl stuurden zij de Eerste Kamer al een brief met een nadere motivering van het spoedeisende karakter van een aantal wetsvoorstellen. Zie ook ons nieuwsbericht van 7 september.

Direct daarna gaf de Eerste Kamer aan dat zij de behandeling van het wetsvoorstel voor de invoering van een Algemeen Pensioenfonds (APF) opschort. De Senaat wil wachten op het advies van de Raad van State over het amendement Lodders/Vermeij en de reactie van het kabinet hierop. In ons nieuwsbericht van 1 september gaan wij daar verder op in. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Rijksoverheid.nl, 21 september 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 25 september 2015