Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nettolijfrente en emigratie: let goed op!

14 februari 2014

De Tweede Kamer stelde veel vragen over het wetsvoorstel "Voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen" (Witteveen-2015). Een aantal vragen ging over de fiscale gevolgen van emigratie van iemand die een nettolijfrente heeft.

Dit nieuwsbericht gaat over de fiscale gevolgen van emigratie voor de nettolijfrente. In ons andere nieuwsbericht gaat het over de andere vragen.

Netto lijfrente

Voor inkomen vanaf € 100.000 kan via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening worden opgebouwd die ongeveer overeenkomt met een jaarlijkse bruto pensioenopbouw van 1,875% middelloon. De premie of inleg wordt betaald uit het netto-inkomen. De waarde van een aanspraak op een nettolijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. De uitkeringen worden niet belast in box 1. De lijfrente moet -afgezien van de netto premie- voldoen aan de bestaande lijfrentewetgeving. Het moet dus voorzien in een inkomen voor de oudedag. Wanneer niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling in box 3. Zie ook ons nieuwsbericht van 21 januari 2014.

Nettolijfrente en emigratie

Stel een werknemer bouwde een oudedagsvoorziening op voor zijn inkomen boven de aftoppingsgrens van € 100.000 door een nettolijfrente. Hij emigreert vóór zijn pensioenleeftijd.  Vallen de pensioenuitkeringen dan onder het belastingverdrag? 
Wanneer de werknemer inwoner wordt van een land waarmee Nederland een belastingverdrag  heeft, worden de heffingsrechten over de inkomsten van die werknemer tussen Nederland en dat andere land verdeeld volgens dit verdrag. Voor de verdragstoepassing moeten beide delen van de totale uitkering (pensioen en nettolijfrente) afzonderlijk worden beoordeeld. Wanneer het belastingverdrag het heffingsrecht over de uitkeringen uit de nettolijfrente toewijst aan het nieuwe woonland, bepalen de belastingregels uit dat land op welke wijze belasting geheven wordt. Het is mogelijk dat het nieuwe woonland niet de gehele uitkering belast, maar alleen een (al dan niet op forfaitaire wijze bepaald) rente-element.

Emigratie naar Duitsland

Vanaf (waarschijnlijk) 1 januari 2015 is het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag van 2012 van toepassing. Zowel het huidige als het nieuwe verdrag wijzen het heffingsrecht met betrekking tot de uitkeringen uit de nettolijfrente toe aan het woonland Duitsland. Dat komt door toepassing van de bepaling inzake overige inkomsten (het zogenaamde restartikel). Het verdrag uit 1959 bevat geen aparte regeling voor lijfrenten en het nieuwe verdrag bevat alleen een lijfrenteregeling die betrekking heeft op box 1-lijfrenten.

Emigratie naar België

De nettolijfrente voldoet aan de definitie van het begrip "lijfrente" in het pensioen- en lijfrenteartikel van het verdrag met België. Aangezien in Nederland de lijfrentepremies niet zijn afgetrokken, komt het heffingsrecht over de nettolijfrente toe aan de woonstaat België. Dit volgt uit de hoofdregel van het pensioen- en lijfrenteartikel in het belastingverdrag. Als de nettolijfrente niet voldoet aan de definitie van het begrip "lijfrente" in het verdrag, komt het heffingsrecht ook aan België als woonstaat toe, en wel op grond van het restartikel in het verdrag.

Emigratie naar Spanje

Bij emigratie naar Spanje, komt -onder het huidige belastingverdrag met Spanje - het heffingsrecht over de nettolijfrente toe aan de woonstaat Spanje op grond van het restartikel in het verdrag. Het belastingverdrag tussen Nederland en Spanje bevat geen regeling  voor lijfrenten.

Geen dubbele heffing door afkoop

Het kabinet merkt op dat een emigrant een eventuele dubbele belastingheffing over de nettolijfrente kan voorkomen door de aanspraak op de nettolijfrente af te kopen op het moment dat de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. Het vrijvallen van een aanspraak op een nettolijfrente wordt niet als afkoop en dus niet als onregelmatige handeling aangemerkt. Dit voorkomt de dubbele belasting die kan plaatsvinden als het andere land de uitkeringen in de heffing betrekt, terwijl voor de premies voor de nettolijfrente geen aftrek heeft plaatsgevonden.

Commentaar

Uit de voorbeelden van het kabinet over emigratie naar een verdragsland blijkt dat het woonland belasting zal heffen over de uitkeringen van de nettolijfrente. Hoe deze belastingheffing eruit ziet, is afhankelijk van de belastingwetgeving van het betreffende land. Het kan dus dat de netto lijfrente dubbel belast wordt. De oplossing die het kabinet voorstelt om dubbele belastingheffing tegen te gaan (afkoop op moment van emigratie) getuigt van groot pragmatisme, wat wij toejuichen. Toch is het wat raar. Op een andere plek in de Nota naar aanleiding van het verslag wil het kabinet afkoop juist tegengaan wanneer de nettolijfrente niet wordt omgezet in een periodieke uitkering als aanvulling op het pensioen.

Hoe dan ook: wanneer iemand spaart via een nettolijfrente en gaat emigreren, is het oppassen geblazen!

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis

Bron: Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet tot wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen, 11 februari 2014.