Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Nieuw besluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld.

Nieuw besluit betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld.

5 oktober 2020

De Coronacrisis is nog niet voorbij. Om die reden wordt verwacht dat meer mensen voor langere tijd niet in staat zijn de lasten van de hypotheek te betalen. Het vorige Betaalpauzebesluit is daarom aangepast op de lengte van de periode waarbinnen de geldnemer en de geldverstrekker een betaalpauze overeen kunnen komen en is de maximale duur van de betaalpauze verlengd. Er zijn verder geen inhoudelijke wijzigingen.

Tegemoetkoming bij betalingsproblemen in verband met Covid 19

Voor de geldleners die vanwege de coronacrisis tijdelijk de hypotheeklasten niet kunnen betalen mogen geldverstrekkers een betaalpauze geven. In die periode hoeft dan geen (of minder) rente en aflossing te worden betaald voor de eigenwoningschuld zonder dat dit fiscale gevolgen heeft.

Voor hypotheken die aan de fiscale aflossingsverplichting moeten voldoen, kan de betaalpauze tot gevolg hebben dat de geldlener op 31 december 2020 (of 31 december 2021*) niet voldoet aan de aflossingseis en hij te maken krijgt met een aflossingsachterstand. Volgens de huidige regels moet deze aflossingsachterstand uiterlijk op 31 december 2021 (of 2022*) zijn ingelopen. Als de aflossingsachterstand op dat moment niet is ingelopen, blijft de schuld alleen een eigenwoningschuld als per 1 januari 2022 (of 1 januari 2023*) met de geldverstrekker een nieuw annuïtair aflosschema wordt overeengekomen voor de resterende looptijd.

Volgens het besluit mogen de aflossingsachterstanden die zijn veroorzaakt door de coronacrisis een andere wijze worden ingehaald dan wettelijk is voorgeschreven waardoor de schuld toch een eigenwoningschuld blijft. Dan moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die zijn genoemd in het besluit. Een eventuele schuld die een belastingplichtige aangaat voor het inhalen van de renteachterstand, is overigens altijd een box 3-schuld.

Door aanpassing van het eerder gepubliceerde Betaalpauzebesluit geldt de goedkeuring nu ook voor de betaalpauzes die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldlener meldt zich tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 bij zijn geldverstrekker; 
 • Met de geldverstrekker wordt een betaalpauze afgesproken en schriftelijk bevestigd van maximaal 12 maanden; en
 • De betaalpauze gaat uiterlijk in op 1 januari 2021.

 

Nieuw aflossingsschema voor de resterende looptijd

Voor de aflossingsachterstand als gevolg van de betaalpauze moet uiterlijk op1 januari 2022 (of 1 januari 2023*) een nieuw aflosschema overeen worden gekomen voor de resterende looptijd. In dat geval blijft de schuld een eigenwoningschuld mits wordt voldaan aan de voorwaarden. 
Dat nieuwe aflossingsschema kan worden overeengekomen voor de gehele schuld of alleen voor de aflossingsachterstand. Wanneer een nieuw aflossingsschema wordt overeengekomen voor de gehele schuld gelden  de volgende voorwaarden:

 1. Een extra toetsmoment op de dag dat de betaalpauze afloopt;
 2. De geldlener en de geldverstrekker komen schriftelijk een nieuw aflosschema overeen, dat is gebaseerd op de nog openstaande schuld vlak voor de betaalpauze verhoogd met de aflossingsachterstand als gevolg van de betaalpauze;
 3. Het nieuwe aflosschema heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als de oorspronkelijke schuld; en
 4. Het nieuwe aflosschema moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze worden overeengekomen en ingaan, maar uiterlijk op 1 januari 2022 (of 1 januari 2023*).

 

Wanneer een nieuw aflossingsschema wordt overeengekomen dat alleen betrekking heeft op de aflossingsachterstand zijn er twee aflossingsschema’s van toepassing voor de oude en de nieuwe schuld. De oude en de nieuwe schuld blijven in dat geval behoren tot de eigenwoningschuld mits aan de overige voorwaarden is voldaan:

 1. Een extra toetsmoment op de dag dat de betaalpauze afloopt;
 2. De nieuwe schuld bedraagt maximaal de door de betaalpauze ontstane aflossingsachterstand;
 3. Het nieuwe deel heeft maximaal dezelfde resterende looptijd als het oude deel; en
 4. Het nieuwe aflosschema voor het nieuwe deel moet zo snel mogelijk na afloop van de betaalpauze worden overeengekomen en ingaan, maar uiterlijk op 1 januari 2022 (of 1 januari 2023*).

* als de eerste termijn van de betaalpauze betrekking heeft op januari 2021.

Commentaar

Dit besluit vervangt het eerdere besluit van 16 juni 2020. Niet iedere geldverstrekker maakt gebruik van deze goedkeuring. Onlangs besloot een aantal grootbanken de betalingspauze niet meer aan te bieden omdat het aantal geldleners dat daarvan gebruik maakt terugloopt. Voor de geldverstrekkers die die de betaalpauze nog wel aanbieden is de verlenging van de duur van de betaalpauze en van de periode dat de betaalpauze kan worden overeengekomen, welkom. Het is overigens niet zeker, dat dit de laatste verlengingsaanpassing van het besluit zal zijn, gezien de huidige Corona ontwikkelingen.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 oktober 2020

Auteur: Joanna Hildering, adviseur Aegon Adfis

Bron: Besluit van 22 september 2020, nr. 2020-20122