Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuw pensioenbesluit verlengt overgangstermijn

19 november 2015

De staatssecretaris van Financiën publiceerde een pensioenbesluit dat terugwerkt tot 1 januari 2015. Het besluit voegt eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten samen. En is een actualisering van de eerdere besluiten. Het besluit verlengt de tijdelijke overgangsperiode voor pensioenen die ingaan op de 1e van de maand tot 1 januari 2018.

Overgangsperiode verlengd 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) verraste de pensioenwereld op 23 januari 2015 toen zij actuarieel herrekende percentage voor de pensioenleeftijd van 66 11/12 publiceerde. Dat extra percentage werd toegevoegd omdat veel pensioenregelingen nog steeds een pensioeningang kennen van de eerste van de maand in plaats van de exacte verjaardagsdatum. Zie onder meer ons nieuwsbericht van 27 januari 2015. 

Pensioenregelingen met een pensioeningangsdatum op de eerste van de maand waarin de deelnemer 67 jaar wordt hoefden tot 2017 niet actuarieel herrekend te worden. Dit bleek uit een reactie van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen die mevrouw Lodders stelde op 30 januari 2015. 

In het besluit verlengt de staatssecretaris die termijn tot 1 januari 2018. Het opbouwpercentage in de regeling mag dan niet hoger zijn dan het maximum opbouwpercentage dat in de wet LB staat voor het desbetreffende stelsel. Dus bij pensioenrichtleeftijd van 67 jaar betekent dit een percentage van maximaal 1,875 en 1,657 voor respectievelijk een middelloon- en eindloonstelsel. 

Wat regelt het besluit verder?

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere beleidsbesluiten over pensioenen en stamrechten uit 2003, 2010, 2011 en 2014. Aanpassingen houden verband met onder meer het nieuwe Witteveenkader, de werkkostenregeling, verhoging van de pensioenrichtleeftijd en AOW-leeftijd. 

Het besluit geeft een verduidelijking van:

 1. Dienstjaren en diensttijd, bijvoorbeeld:
  • A. Bij vrijwillige voortzegging van pensioenopbouw na ontslag
  • B. Bij partner- en wezenpensioen op risicobasis
 2. Pensioengevend loon, 
  • A. de 100%-toets
  • B. Bij arbeidsongeschiktheid
  • C. In perioden van verlof e.d.
  • D. bij toepassing van ‘cafetariaregelingen’
 3. Pensioenopbouw in eigen beheer
  • A. De vaststelling van pensioenbijdragen
  • B. De eigen bijdrage bij inkoop van pensioen
 4. Vervroegen de pensioeningangsdatum en samenloop met arbeidsinkomsten
 5. Uitstel van de pensioeningangsdatum bij doorwerken als ondernemer of resultaatgenieter na einde dienstbetrekking

 

Verder bevat het besluit de voorwaarden en situaties waaronder de Staatssecretaris pensioenregelingen aanwijst. Dit betreft pensioenregelingen:

 • waarbij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is ingegaan
 • met rechten op eenmalige overlijdensuitkeringen
 • met recht op pensioen tot het einde van de maand van overlijden
 • die voorzien in het terugvloeien van bijzonder partnerpensioen
 • voor gemoedsbezwaarden

 

Tot slot regelt het besluit een situaties waarvoor overgangsrecht geldt. Dit betreft overgangsrecht met betrekking tot:

 • prepensioen
 • invoering van de Wet VAP en Witteveen 2015.

 

In komende nieuwsberichten gaan wij dieper in op een aantal van deze onderwerpen.

Commentaar

Het verlengen van de overgangstermijn voor pensioenregelingen met een pensioeningangsdatum op de eerste van de maand tot 2018 is een goede zaak. Hierdoor krijgen zowel pensioenuitvoerders als werkgevers en werknemers één jaar extra de tijd om de regelingen aan te passen. Eerder liet de staatssecretaris namelijk weten dat de overgangstermijn tot 1 januari 2017 zou zijn. Door die einddatum van 1 januari 2017 ontstond ook verschil in aanpassingstermijn voor pensioenregelingen met zowel een middelloon- als een beschikbare premieregeling. Voor die regelingen kon met ingang van 1 januari 2015 de situatie ontstaan van twee verschillende AOW-franchises in één pensioenregeling. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht van 23 juni 2015: hoe staat het met het tweede pijlerpensioen. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Rijksoverheid.nl, 17 november 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 19 november 2015