Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Nieuwe fiscale en sociale zekerheidsbedragen 2016

2 december 2015

Het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid publiceerde het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven, heffingskortingen en uitkeringsbedragen per 1 januari 2016. 

 

Aanpassing daglonen 

Het minimumloon gaat per 1 januari met 1,11% omhoog. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW gaan eveneens met dat percentage omhoog. Het maximumdagloon bedraagt per 1 januari 2016 € 202,17. Dat is € 52.766,37 op jaarbasis.
Het minimumloon bedraagt per 1 januari 2016 € 1.524,60 bruto per maand (zonder vakantiegeld, vanaf 23 jaar).

Inkomensgrenzen inkomstenbelasting 

Lengte eerste schijf

€ 19.922 per jaar

Lengte tweede schijf

€ 13.793 per jaar

Lengte derde schijf

€ 32.706 per jaar

Algemene heffingskorting < pensioengerechtigde leeftjid

€ 2.242 per jaar

Algemene heffingskorting > pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.145 per jaar

Jonggehandicaptenkorting

€ 719 per jaar

Werknemersverzekeringen max. premie-inkomensgrens

€ 4.396,91 per maand

 

Premiepercentages

De premiepercentages voor de AOW, de Anw en de WLZ veranderen volgend jaar niet.

  • AOW: 17,90%
  • WLZ: 9,65%
  • ANW: 0,60%

 

Bedragen AOW en Anw

AOW

Bruto per maand

Vakantie uitkering

Gehuwden, partner ouder dan AOW-leeftijd

€ 758,39

€ 51,12

Gehuwden met maximale toeslag

€ 1.516,78

€ 102,24

Ongehuwden

€ 1.112,67

€ 71,56

Maximale toeslag*

€ 758,39

 

* Per 1 januari 2015 ontstaat geen nieuw recht meer op de partnertoeslag AOW. 

 

Anw

Bruto per maand

Vakantie uitkering

Nabestaandenuitkering (70%)

€ 1.150,91

€ 85,55

Kostendelersnorm (65%)

€ 1.047,47

€ 79,44

Verzorgingsuitkering (50%)

€ 737,26

€ 61,11

Wezenuitkering tot 10 jaar

€ 368,29

€ 27,38

Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar

€ 552,44

€ 41,06

Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar

€ 736,58

€ 54,75

 

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Rekenregels 1 januari 2016, Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 30-11-2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 2 december 2015