Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Normpremie 2021 adequate pensioenregeling payrollwerknemers

Normpremie 2021 adequate pensioenregeling payrollwerknemers

11 december 2020

De normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021 is vastgesteld op 14,5%.

Adequate pensioenregeling

Sinds 1 januari 2020 moeten payrollwerkgevers hun payrollwerknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden geven als de ‘eigen’ werknemers van de inlener. Voor de pensioenregeling moeten payrollwerkgevers en werkgevers die werknemers incidenteel uitlenen, die werknemers met ingang van 1 januari 2021 een adequate pensioenregeling geven. Dit is uitgewerkt in het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Baadi).

De werkgever kan zijn payrollkracht op twee manieren een adequate pensioenregeling geven:

  1. Door een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener,

of

  1. door een pensioenregeling te treffen die voldoet aan de volgende voorwaarden:
    a. De hoogte van de werkgeverspremie is gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland, te weten 14,5% van de pensioengrondslag;
    b. Er mag geen drempel- of wachttijd gehanteerd worden; en
    c. De pensioenregeling voorziet in een nabestaandenpensioen.

Door een pensioenregeling te treffen die identiek is aan de basispensioenregeling van de inlener krijgt de uitlener/ het payrollbedrijf mogelijk veel verschillende pensioenregelingen.

Commentaar

De Wet Arbeidsmarkt in Balans - die op 1 januari 2020 in werking is getreden - kent aan payrollkrachten een sterkere arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke positie toe dan voorheen, waaronder een adequate pensioenregeling.

Eén van de voorwaarden van de adequate pensioenregeling, zoals omschreven onder 2., is dat de collectieve werkgeverspremie ten minste gelijk is aan een normpremie, die wordt gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie voor het basispensioen bij alle Nederlandse pensioenfondsen. Deze premie wordt jaarlijks geactualiseerd. De normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers is in 2021 is vastgesteld op 14,5%. Dat is lager dan de premie in 2020. Deze was vastgesteld op 14,6%.

De normpremie is bepaald in de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 oktober 2020, tot vaststelling van het actuele percentage van de pensioengrondslag voor payrollarbeidskrachten (Regeling actualisering percentage pensioengrondslag payroll 2021).

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Staatscourant 2020, 56509, 26 oktober 2010

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 10 december 2020