Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ombudsman Pensioenen herhaalt eerdere oproepen

Ombudsman Pensioenen herhaalt eerdere oproepen

18 mei 2021

De Ombudsman Pensioenen doet elke jaar in het jaarverslag aanbevelingen aan pensioenuitvoerders. De aanbevelingen zijn vaak gestoeld op een rode draad of veelvoorkomende klachten in de bemiddelingsverzoeken die de Ombudsman Pensioenen krijgt. De aanbeveling in het jaarverslag 2020 is een herhalingen van eerdere aanbevelingen, met een toevoeging.

De Ombudsman Pensioenen   

De Ombudsman Pensioenen is niet meer weg te denken uit de huidige pensioenpraktijk en bestaat als instituut ruim 25 jaar. De Ombudsman Pensioenen bemiddelt als onafhankelijke instelling tussen pensioenuitvoerders (pensioenfondsen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen) en (voormalige) deelnemers of hun nabestaanden over klachten en geschillen over de uitvoering van het pensioenreglement. In de praktijk is een bemiddelingsverzoek aan de Ombudsman Pensioenen een laagdrempelige mogelijkheid om een geschil op te lossen nadat de interne klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder is uitgeput, maar vóórdat advocaten en de rechter daar aan te pas komen.

Aanbeveling 2020: verwijzing naar de klachtenprocedure

In het jaarverslag 2020 gaat de Ombudsman Pensioenen in op aanbevelingen over klachten die zijn opgenomen in het jaarverslag 2018. Deze aanbevelingen zijn:
- Erken elke uiting van ongenoegen als klacht;
- Maak de klachtenprocedure zichtbaar (vindbaar) op de website.
De Ombudsman Pensioenen concludeert dat – hoewel er pensioenuitvoerders zijn die het goed doen – veel pensioenfondsen en verzekeraars deze aanbevelingen nog altijd niet ter harte hebben genomen. Sommige mensen moeten nog altijd veel moeite doen om hun klacht behandeld te krijgen. Het gevolg daarvan is dat de interne klachtenprocedure van de pensioenuitvoerder bij 35% van de mensen die zich wendt tot de Ombudsman Pensioenen nog niet is doorlopen. In dat geval moet de Ombudsman Pensioenen de betrokkene terugverwijzen naar de pensioenuitvoerder.

De Ombudsman Pensioenen voegt om deze reden nu een praktische aanbeveling aan de eerdere aanbevelingen uit 2018 toe: Voeg in het slot van elke derde e-mail of brief over hetzelfde onderwerp een verwijzing naar de interne klachtenprocedure toe.

Voordelen verwijzing naar de klachtenprocedure

Een verwijzing naar de klachtenprocedure in een brief levert volgens de Ombudsman Pensioenen een aantal voordelen op. De meest duidelijke is natuurlijk dat mensen op de hoogte zijn van de klachtenprocedure en daarvan gebruik kunnen maken. Daarnaast is verwijzen naar een klachtenprocedure alleen mogelijk als daarvoor een plek op de website wordt ingericht, zodat direct aan één van de aanbevelingen uit 2018 wordt voldaan. In de laatste plaats kan een toenemend gebruik van de interne klachtenprocedure eraan bijdragen dat pensioenuitvoerders de administratie constant verbeteren. Het kan dan gaan om onjuiste of missende gegevens, bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht die in het verleden is uitgevoerd.

Ook in het kader van de overgang naar een nieuw pensioenstelstel is het van belang dat de administratie van pensioenuitvoerders compleet en correct is, aldus de Ombudsman Pensioenen. Het is daarom belangrijk dat signalen met betrekking tot onvolledige of onjuiste administratie juist nu aan de oppervlakte komen.

Aanpassing eigen reglement voor onbehandelde klacht

Op dit moment kan de Ombudsman Pensioenen een klacht pas in behandeling nemen als de interne klachtenprocedure bij de pensioenuitvoerder is doorlopen. Het komt wel eens voor dat een pensioenuitvoerder een klacht niet als zodanig in behandeling wil nemen, waarmee de toegang tot de Ombudsman Pensioenen wordt afgesneden. Daarom pleit de Ombudsman Pensioenen voor een aanpassing van het eigen reglement. De Ombudsman Pensioenen zou een klacht ook in behandeling moeten kunnen nemen in de situatie dat een pensioenuitvoerder de klacht niet in behandeling neemt. Een soortgelijke bepaling staat al in het reglement van het financiële klachteninstituut KiFid.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

In de jaarverslagen 2015, 2016 en 2019 vroeg de Ombudsman Pensioenen aandacht voor arbeidsongeschikten die pensioenopbouw missen, omdat zij zich destijds niet bij de pensioenuitvoerder hebben gemeld voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Tegenwoordig wisselen pensioenuitvoerders en het UWV gegevens uit over de arbeidsongeschiktheid van deelnemers. Daardoor kunnen pensioenuitvoerders ‘automatisch’ starten met de premievrije opbouw voor mensen die arbeidsongeschikt raken. In de jaren vóór 2007 was het gebruikelijk dat iemand zich moest melden bij de pensioenuitvoerders om in aanmerking te komen voor premievrijstelling. Het komt nog regelmatig voor dat mensen zich jaren nadat zij arbeidsongeschikt werden, bijvoorbeeld op de pensioendatum, melden bij de pensioenuitvoerder. Niet alle pensioenuitvoerders gaan dan over tot toekenning van alle premievrije pensioenopbouw die is gemist sinds het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

De Ombudsman Pensioenen heeft pensioenuitvoerders gevraagd een redelijk beleid ten aanzien van deze situaties op te stellen en openbaar te maken. In het voorjaar van 2021 zal de Ombudsman Pensioenen starten met een in 2019 aangekondigd onderzoek om te kijken of pensioenuitvoerders beleid op hun website hebben gepubliceerd.

Auteur: Gerwin de Weert, senior pensioenjurist Expertisecentrum TKP Pensioen

Bron: Jaarverslag 2020 Ombudsman Pensioenen