Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Omzetting vaste pensioenuitkering in variabele uitkering tijdelijk mogelijk

4 april 2016

Op 10 maart nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aan (zie ons bericht van 11 maart 2016). Het wetsvoorstel biedt deelnemers de keuze om uiterlijk op de pensioendatum een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Het Verbond van Verzekeraars wil deze mogelijk nu ook bieden aan deelnemers die eerder een vaste pensioenuitkering hebben aangekocht.

Wetsvoorstel verbeterde pensioenregeling

Het wetsvoorstel biedt deelnemers met een premie- of kapitaalovereenkomst de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering aan te kopen. Uiterlijk op de pensioendatum moeten deelnemers kiezen of ze het pensioenkapitaal aanwenden voor een gegarandeerde of een variabele pensioenuitkering. Een variabele pensioenuitkering is afhankelijk van het beleggings – en sterfteresultaat en de levensverwachting. De wet wordt naar verwachting 1 juli 2016 van kracht.

Tijdens de parlementaire behandeling besprak de Tweede Kamer de situatie van de deelnemers die op basis van hun kapitaal– of premieovereenkomst reeds een pensioen hebben ingekocht. De Kamer stelde voor de mogelijkheid te bieden om deze vaste uitkering om te zetten in een variabele uitkering. Deze mogelijkheid is niet opgenomen in het wetsvoorstel. Maar uit overleg van Staatssecretaris Klijnsma en het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars onder voorwaarden aan een dergelijke eenmalige omzetting willen meewerken.

Eenmalige omzetting vast pensioen in variabel pensioen

In het algemeen is het openbreken van lange termijnovereenkomsten zoals een ingegane pensioenuitkering erg onwenselijk. Een deelnemer moet er namelijk op kunnen vertrouwen dat een verzekeraar in goede en in slechte tijden haar garanties kan nakomen. Voor deelnemers in een premieregeling bestond tot 1 januari 2014 tijdelijk de mogelijkheid om op de pensioendatum de pensioenaankoop te knippen in een dadelijk ingaand pensioen en een uitgesteld kapitaal. Met het uitgestelde kapitaal kon geanticipeerd worden op verbetering van condities waartegen pensioen kan worden aangekocht. Op 8 juli 2015 is vooruitlopend op de Wet verbeterde premieregeling opnieuw een vergelijkbare pensioenknip mogelijk gemaakt. Omdat er in de periode tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 geen pensioenknip mogelijk was, adviseert het Verbond nu zijn leden voor de groep gepensioneerden waarvoor het pensioen in die periode is ingegaan een uitzondering te maken. 

De betreffende gepensioneerden krijgen de mogelijkheid het al ingegane vaste pensioen alsnog om te zetten naar een variabele uitkering. Daarvoor moet het bestaande pensioen ‘contant’ worden gemaakt en kan de deelnemer het daarmee verkregen kapitaal benutten voor een variabele uitkering volgens de nieuwe wetgeving.

Het Verbond zal de komende maanden in nauw overleg met AFM en DNB en de betrokken ministeries verder invulling geven aan de voorwaarden waarop het alternatief zal worden aangeboden. Dit heeft onder andere betrekking op de informatie aan deelnemers. Want een variabele pensioenuitkering geeft wel de mogelijkheid tot een hogere uitkering maar de deelnemer loopt ook een risico. Door tegenvallende beleggingsresultaten kan de uitkering ook lager worden. Deelnemers moeten goed voorgelicht worden over de voor- en nadelen. Een ander belangrijk onderwerp van het overleg is de condities waartegen de omzetting mogelijk is.   

Commentaar

Het Wetsvoorstel verbeterde premieregeling biedt deelnemers aan een kapitaal – of premieovereenkomst een keuze tussen een vaste – of een variabele uitkering. In de Pensioenwet is geen verplichting voor pensioenuitvoerders opgenomen dat ze ook variabele pensioenuitkeringen aanbieden/uitvoeren. Het is wel de verwachting dat verzekeraars variabele uitkeringen gaan aanbieden.

Tegen welke voorwaarden de omzetting van vaste uitkeringen in variabele uitkeringen plaats zal vinden, moet nog worden bepaald. Vragen die daar onder andere bij spelen zijn:  Welke kosten vraagt een verzekeraar voor een dergelijke omzetting? Herleeft het shoprecht als een verzekeraar geen variabele uitkering aanbiedt? Moet er een risicoprofiel worden opgevraagd? Geldt er voor de omzetting een WFT-advies? 

Op dit moment  wordt binnen Aegon hard gewerkt aan de uitwerking van een propositie die een variabele pensioenuitkering mogelijk maakt. Aegon staat achter het besluit van het Verbond van Verzekeraar om onder voorwaarden tussentijdse omzetting van een vaste uitkering in een variabel uitkering mogelijk te maken. Aegon vindt het namelijk belangrijk dat deelnemers in staat worden gesteld om zelf bewust keuzes te maken voor een gezonde financiële toekomst.

Wilt u meer weten over de variabele pensioenuitkering? Schrijf u dan nu in voor een van de workshops die Aegon Adfis hierover in juni organiseert. Bekijk meer informatie of schrijf u direct in

 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Nieuwsbericht Verbond van Verzekeraars, 25 maart 2016