Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ondernemers hebben het moeilijk, de overheid helpt!

Ondernemers hebben het moeilijk, de overheid helpt!

1 april 2020

Het zijn zware tijden voor de wereld, voor Nederland en voor ondernemers. Sommige bedrijven hebben geen keuze, ze moeten stoppen met hun werkzaamheden. Maar bijna alle ondernemers ondervinden de gevolgen van deze coronacrisis. Klanten blijven weg, werknemers vallen uit, de omzet daalt fors of tot nul. Gelukkig laat de overheid ondernemers niet in de steek. Er zijn regelingen voor zelfstandigen en ook voor werkgevers.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze regeling is bedoeld voor werkgevers die ten minste 20% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Afhankelijk van de mate van verlies kan de werkgever maximaal 90% van de loonsom (vast en flex!) vergoed krijgen. Als loonsom geldt het sociale verzekeringsloon wat verhoogd wordt met 30% vanwege vakantiegeld, pensioenpremie en werkgeverspremies.

De werkgever die gebruik maakt van de noodmaatregel, zegt toe dat er gedurende deze regeling geen ontslagen vanwege bedrijfseconomische gronden zullen plaatsvinden.

Omzetverlies

Tegemoetkoming in loonkosten

100%

90%

50%

45%

25%

22,5%

 

Aanvraag, voorschot en afrekening

Naar verwachting kan vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag worden ingediend. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Ter bepaling van het omzetverlies wordt in de basis gekeken naar de maanden maart, april en mei 2020 en dat wordt vergeleken met een kwart van de omzet uit 2019. Als het effect van de omzetdaling voor werkgevers later optreedt, kan de vergelijking één of twee maanden later geschieden.

Werkgevers krijgen een voorschot van 80% van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald en wordt gebaseerd op de schatting die de werkgever vermeldt bij de aanvraag. Later vindt aan de hand van een accountantsverklaring een eindafrekening plaats.

Hoe lang duurt de regeling?

De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden. Deze periode kan na afloop onder nog te bepalen voorwaarden eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden.

De ondernemer zelf

Ook de ondernemer zelf kan ondersteund worden. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers biedt vanaf 1 maart 2020 ondernemers een aanvulling tot het sociaal minimum. Daarnaast geldt voor een aantal sectoren hulp door middel van een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Commentaar

Werkgevers hebben het moeilijk en dat zullen de NOW en andere regelingen niet weg kunnen nemen. Maar de maatregel biedt wel substantiële hulp en gaat er voor zorgen dat veel bedrijven na afloop van deze coronacrisis – die naar wij allen hopen niet langer dan drie maanden gaat duren – verder kunnen gaan met ondernemen. Een goede zaak!

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 1 april 2020

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen

Bronnen:
Rijksoverheid financiële regelingen
Informatie UWV
Kamer van Koophandel coronaloket