Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Onderzoek: Dekking pensioen eigen beheer slecht

14 maart 2014

De staatssecretaris van Financiën noemt in zijn brief van 6 december 2013 een aantal knelpunten  bij pensioen in eigen beheer. Deze knelpunten leiden ertoe dat BV's in veel gevallen te weinig vermogen hebben om de pensioenverplichting in eigen beheer na te komen. Samen met DGA Software Groep B.V. en Weishaupt Pensioenconsultancy hebben wij hiernaar een onderzoek gedaan.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd bij pensioenadviseurs. Er werkten 55 kantoren mee aan dit onderzoek. Deze kantoren vertegenwoordigen ongeveer 1.500 DGA's met pensioen in eigen beheer. Dit is ongeveer 1% van het totaal aantal DGA's met een pensioen eigen beheer.

De resultaten van dit onderzoek kunnen als volgt worden samengevat:

  • De dekkingsgraad op basis van de fiscale waarde is bij slechts 26% van de DGA's 100% of meer.
  • Voor ongeveer de helft van de DGA's wordt nu jaarlijks een commerciële berekening gemaakt.
  • De dekkingsgraad op basis van de commerciële waarde is bij slechts 7%van de DGA's 100% of meer.
  • 2013 versus 2012 laat een toename in fiscale dekkingsgraad zien terwijl we commercieel juist een afname constateren.
  • Het gros van de onderzochte  DGA's gaat geen dividend uitkeren, en gemiddeld aanzienlijk minder dan 250.000 euro.
  • Ongeveer 35% van de DGA's heeft de pensioenopbouw in eigen beheer inmiddels stopgezet.

Commentaar

Nederland telt ruim 200.000 DGA's. Hiervan hebben 140.000 DGA's hun pensioen in eigen beheer. Een forse groep.

De conclusies die we uit het onderzoek kunnen trekken bevestigen helaas de indruk die er al bestond. Het is slecht gesteld met de dekking van het pensioen van de DGA dat in eigen beheer wordt uitgevoerd. Hieraan doet naar onze mening niet af dat slechts 1% van het totaal aantal DGA's met pensioen in eigen beheer is vertegenwoordigd in de onderzoeksgroep. Hooguit dat hun pensioendekking iets meer of iets minder slecht is.
Verder valt op dat een aanzienlijk deel van de DGA's is gestopt met de verdere opbouw van pensioen in eigen beheer. Hiervoor zijn diverse redenen te bedenken. De redenen zijn  niet verder onderzocht.

Opvallend is dat 2013 versus 2012 een toename laat zien in de fiscale dekkingsgraad tegen een afname van de commerciële dekkingsgraad. Deze ontwikkeling kunnen wij niet verklaren.

 
Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis.

Bron: Onderzoek pensioenvoorziening dga door DGA Software Groep B.V., Weishaupt Pensioenconsultancy en Aegon Adfis, januari 2014.