Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ontbrak pensioen op Prinsjesdag?

18 september 2015

Weliswaar bracht Prinsjesdag 2015 weinig pensioennieuws. Maar het ontbrak niet helemaal. Volgens de troonrede presenteert de regering dit najaar een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. En verstopt in de bijlage bij het belastingplan 2016 was nog iets te vinden over de 100%-toets en pensioen in eigen beheer.

Onderzoek afschaffen 100% toets pensioenen

Volgens de Wet op de loonbelasting mag een ouderdomspensioen niet uitgaan boven 100% van de laatste pensioengrondslag. Hierop bestaan vier uitzonderingen. De 100%-grens mag overschreden worden door:

  • Aanpassing van het pensioen aan de loon- of prijsontwikkeling (indexatie);
  • Variatie in de hoogte van de uitkeringen, waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75% van de hoogste uitkering en de mate van variablisering uiterlijk wordt vastgesteld op de pensioeningangsdatum;
  • Waardeoverdracht van pensioenaanspraken en
  • Gehele of gedeeltelijke ruil van partner-, wezen- en ouderdomspensioen, mits de ruil uiterlijk op de pensioeningangsdatum plaatsvindt op basis van actuariële grondslagen.

Bij een beschikbare premieregeling vindt 100%-toetsing plaats op de pensioeningangsdatum. 

Conform toezegging aan de Tweede Kamer onderzoekt het kabinet in 2016 of de 100% toets voor aanspraken op ouderdomspensioen in het Witteveenkader kan worden afgeschaft. Nu is het nog zo dat het pensioen maximaal 100% van het pensioengevend loon mag bedragen.

Pensioen in eigen beheer

Over het DGA pensioen schreef de staatssecretaris Wiebes op 1 juli 2015 een brief met een aantal oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Lees meer in ons nieuwsbericht van 2 juli over die brief. De voorkeur van Wiebes gaat uit naar een Oudedagsspaarvariant in Eigen Beheer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016.

In een bijlage bij het belastingplan 2016 staat dat de verdere uitwerking in 2016 plaatsvindt. Op 24 september 2015 staat er een algemeen overleg over dit onderwerp op de agenda van de Vaste Commissie voor Financiën. Wij verwachten dat hier een definitieve richting wordt gekozen. Deze zal in 2016 verder uitgewerkt worden. De beoogde ingangsdatum lijkt hiermee verschoven te zijn.

 

Auteur: Vera Hek, Adviseur Aegon Adfis

Bron: Belastingplan 2016; bijlage 2 In 2016 aan te vangen en voort te zetten onderzoeken voor vereenvoudiging

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 18 september 2015