Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ontvangt u buitenlands pensioen? Pas op met de belastingaangifte!

Ontvangt u buitenlands pensioen? Pas op met de belastingaangifte!

10 maart 2016

De Belastingdienst stuurde aan belastingplichtigen met zowel een Nederlandse als een buitenlandse pensioenuitkering een brief. Hiermee probeert zij een veelgemaakte fout bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 te voorkomen.

 

Brief aan ‘dubbelgepensioneerden’

De Belastingdienst stuurde in de week van 29 februari tot en met 4 maart 2016 een brief naar bijna 6.000 'dubbelgepensioneerden'. Dit zijn belastingplichtigen die volgens de gegevens van de Belastingdienst zowel een Nederlandse als een buitenlandse pensioenuitkering ontvangen. Met de brief vraagt de Belastingdienst aandacht voor de aangifte inkomstenbelasting 2015. Aanleiding is een veelgemaakte fout in de aangifte van 2014 door deze doelgroep. Met de brief probeert de Belastingdienst te voorkomen dat de geadresseerde een vraag per ongeluk aanvinkt waardoor hij in de definitieve aanslag mogelijk moet bijbetalen.

Om welke vraag gaat het?

Volgens de brief gaat het om het volgende. Als inwoner van Nederland is de belastingplichtige in Nederland verzekerd voor volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hij betaalt daar in Nederland premies voor. Dat geldt ook als hij een Nederlandse uitkering ontvangt (bijvoorbeeld AOW) én een buitenlandse uitkering (bijvoorbeeld pensioen). Als deze situatie van toepassing is, hoeft de belastingplichtige in de aangifte de volgende vraag niet aan te vinken: ‘Niet (volledig) verzekerd voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) of Zorgverzekeringswet (Zvw)’.

Wat gebeurt er als de belastingplichtige deze vraag wel aanvinkt?

Als de belastingplichtige de vraag wel aanvinkt in de aangifte, wordt hij naar aanvullende vragen geleid die niet van toepassing zijn. Als de belastingplichtige daar toch bedragen invult, betaalt hij misschien te weinig premies volksverzekeringen en Zvw. De definitieve aanslag kan dan hoger zijn dan de voorlopige aanslag, waardoor de belastingplichtige moet bijbetalen.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Fiscanet Nieuwsbrief, 7 maart 2016

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 maart 2016