Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ontwerpadvies SER over pensioenstelsel

26 januari 2015

Staatssecretaris Klijnsma vroeg de SER op 4 april 2014 hoe zij aankijkt tegen het aanvullend pensioen in de toekomst en het daarvoor benodigde transitiepad. Dit als onderdeel van de brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel. Op 24 januari publiceerde de SER haar ontwerpadvies met een analyse van de varianten over de pensioendialoog. 

Analyse toekomstig pensioenstelsel

Klijnsma vroeg de SER op 4 april met name in te gaan op de thema’s Collectiviteit, keuzevrijheid en maatwerk, Risicodeling en/of herverdeling en Vermogensopbouw voor pensioen, wonen en zorg.
De SER analyseerde de fundamenten voor een toekomstig pensioenstelsel. Zij keek naar vier varianten die verschillen op een aantal dimensies, zoals het onderscheid tussen een uitkeringsovereenkomst en een overeenkomst op basis van kapitaalopbouw (pensioenvermogen), meer of minder keuzevrijheid, meer en minder collectiviteit en risicodeling. De varianten zijn:

  • Uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw;
  • Nationale pensioenregeling;
  • Persoonlijk pensioenvermogen met vrijwillige risicodeling;
  • Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling.

 

De SER beoordeelde deze vier varianten op criteria zoals het uiteindelijke pensioenresultaat, de aansluiting op maatschappelijke trends, de macro-economische effecten en de lastigheden qua transitie. Bij elk scenario heeft de SER de voor- en nadelen uitgewerkt. Als resultaat van deze analyse ligt er nu een gedeelde visie op de plussen en minnen van de verschillende varianten voor een toekomstig pensioenstelsel.

Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

Uit de analyse en beoordeling van de vier varianten komt de variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ naar voren als interessant. De SER gaat deze variant de komende tijd nader verkennen omdat de uitwerking van een aantal elementen nog onbekend is. In deze variant gaat het om een contract met persoonlijke vermogensopbouw met collectieve risicodeling, bijvoorbeeld het ‘risico’ dat iemand zeer oud wordt en daarom lang pensioen nodig heeft. Het voordeel is dat het voor een werknemer veel transparanter is hoeveel pensioen hij spaart. In deze variant wordt geen vast pensioen meer toegezegd. ‘Daardoor kan er meer risico worden genomen voor met name jongeren, waardoor de kans op een koopkrachtig pensioen toeneemt’, zegt de voorzitter van de onderzoekscommissie Goudswaard. 

Sociale partners maken in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en kunnen bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. De doorsneesystematiek wordt in deze variant losgelaten. De SER komt nog niet met een oplossing voor de doorsneepremie, waarbij jongeren de ouderen sponsoren. De raad vindt dat die niet meer past bij de huidige arbeidsmarkt. In de aanvullende studie gaat de SER kijken hoe de doorsneepremie kan worden afgeschaft.

Pensioen, wonen en zorg 

De SER constateert dat een verbinding tussen pensioen, wonen en zorg  in bepaalde situaties voordelen kan bieden. Bijvoorbeeld door het inzetten van een deel van het pensioenvermogen om het huis aan te passen aan de gewijzigde levensomstandigheid op oudere leeftijd. Hiermee moet echter zorgvuldig worden omgegaan omdat het ten koste kan gaan van de mogelijkheid het langlevenrisico te blijven delen vanwege ongewenste risico selectie. Het vraagt om nadere doordenking en om een goede keuzearchitectuur. De raad wil eventuele combinaties van pensioen, wonen en zorg zo eenvoudig mogelijk houden. Met goede voorlichting over mogelijke consequenties voor het pensioenresultaat.

ZZP-pensioen 

De SER geeft in het advies nog geen antwoord op de vraag of ­zzp’ers in de toekomst ook verplicht moeten sparen voor pensioen. Het adviesorgaan wijst er wel op dat zzp’ers onderling erg kunnen verschillen en dat daar rekening mee gehouden moet worden. 

Van ontwerpadvies naar advies 

De Commissie Toekomst Pensioenstelsel van de SER stelde het ontwerpadvies Toekomst Pensioenstelsel is op. Op dit moment bespreken de achterbannen van de organisaties van werkgevers en van werknemers het ontwerpadvies. Op 20 februari zal het advies worden vastgesteld door de SER. 

 

Auteur:  Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: Ontwerpadvies toekomst pensioenstelsel SER d.d. 23 januari 2015

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 januari 2015