Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Ontwerpbesluit nettopensioen gepubliceerd

3 september 2014

Op 1 september 2014 stuurden de staatsecretarissen van SZW en Financiën het ontwerpbesluit nettopensioen naar de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van de Verzamelwet Pensioenen 2014, waarin het nettopensioen is opgenomen, zegden de bewindslieden toe deze AMvB aan de Kamer voor te leggen via een zogenoemde “voorhangprocedure”. Dat wil zeggen dat de Kamer zich kan uitspreken over het ontwerpbesluit voordat het kabinet het voorlegt aan de afdeling advisering van de Raad van State en vervolgens vaststelt.

 

Het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit gaat alleen maar in op de situatie dat een pensioenfonds de nettopensioenregeling uitvoert. Het besluit geeft invulling aan...

Lees verder in het artikel van Herman Kappelle, directeur van Aegon Adfis: ontwerpbesluit nettopensioen gepubliceerd.pdf