Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Onzuiver pensioen volledig belast

31 juli 2015

In 2013 besliste de Rechtbank Gelderland dat alleen het bovenmatige deel belast is als een pensioenregeling niet tijdig is aangepast aan gewijzigde wetgeving. Het Ministerie van Financiën is het daarmee niet eens. Zowel de staatssecretaris als het Centraal Aanspreekpunt van Pensioen (CAP) vinden dat in dat geval de hele aanspraak is belast. 

Uitspraak Rechtbank Gelderland

De Rechtbank  besliste dat bij het niet tijdig aanpassen van een pensioenregeling aan de gewijzigde wetgeving, waardoor deze bovenmatig wordt, slechts het bovenmatige deel belast is. De Rechtbank week hiermee af van de wettekst omdat de belastingplichtige niet actief had meegewerkt aan de onzuiverheid van de regeling. Volgens de Rechtbank hoeft bij een passieve houding niet de hele aanspraak te worden belast maar slechts het gedeelte dat niet (meer) onder de omkeerregel valt. De uitspraak van de Rechtbank vind je hier.

De belastingdienst ging niet in beroep. De belastingdienst vernietigde de aanslag om andere redenen, waardoor het belang om in beroep te gaan niet langer speelde. 

Uitspraak over bovenmatige pensioenaanspraak richtsnoer?

Uit het feit dat de belastingdienst niet in beroep is gegaan mag volgens de Staatssecretaris niet worden afgeleid dat deze uitspraak voortaan als richtsnoer kan worden genomen. Op 4 november  2014 stuurde de Staatssecretaris een toelichting op deze uitspraak. Daarin schrijft hij dat de uitspraak van de Rechtbank Gelderland in strijd is met de wetshistorie en arresten van de Hoge Raad. In zijn toelichting benadrukt de Staatssecretaris dat er een onzuivere pensioenaanspraak ontstaat wanneer  de pensioenregeling te laat wordt aangepast aan de gewijzigde fiscale wet- en regelgeving. Deze onzuivere aanspraak leidt, op grond van de wet, tot belastingheffing over de waarde in het economisch verkeer van de gehele pensioenaanspraak. Daarnaast is de werknemer revisierente verschuldigd. Het CAP bevestigde onlangs de zienswijze van de staatssecretaris op haar website.

Commentaar

De uitspraak van de Rechtbank Gelderland was opmerkelijk. De zienswijze van de Staatssecretaris en het CAP liggen in lijn met de wetgeving en jurisprudentie van de Hoge Raad. Dus een bovenmatig pensioen wordt volledig belast en niet slechts voor het bovenmatig deel. Dit is anders wanneer de werkgever - voordat de overschrijding plaats vindt - splitsing van de regeling vraagt aan de inspecteur (artikel 4.1 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011). 

Auteur: Paul Lavrijssen, Adviseur Aegon Adfis

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioen; Vraag & Antwoord 15-006

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 juli 2015