Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Ook immateriële schadevergoeding is belast

9 september 2015

Een werknemer kreeg bij ontslag een schadeloosstelling die volgens hem en zijn werkgever gedeeltelijk een vergoeding was voor immateriële schade. Volgens het Gerechtshof is de hele schadevergoeding belastbaar loon. De werknemer gaat in cassatie. De PG verdedigt het standpunt van het Hof. 

De kwestie

In ons bericht van 14 januari 2015 gingen we in op deze procedure. In het kort kwam het hier op neer. Een werknemer verzoekt in 2009 om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter stemt hiermee in en kent de werknemer een schadeloosstelling toe van € 35.000. In 2011 komen de ex-werkgever en de ex-werknemer een extra schadevergoeding overeen van € 175.000. Volgens de vaststellingsovereenkomst bestond dit bedrag uit € 90.000 voor gederfde WW en gemiste pensioenpremies en voor € 85.000 uit een vergoeding van immateriële schade.

Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was er geen sprake van onbelaste vergoeding. Want alles wat uit dienstbetrekking wordt verkregen is loon. De werknemer slaagde er niet in om aan te tonen dat een deel van de vergoeding niet zijn oorsprong vindt in de dienstbetrekking. Zie ook ons bericht van 14 januari 2015.

De (ex)werknemer ging in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof.

Procureur-Generaal bij de Hoge Raad   

Belanghebbende stelde onder meer de volgende  cassatiemiddelen voor:
1. De in 2011 overeengekomen vergoeding van € 85.000 kon niet gericht zijn op beëindiging van de dienstbetrekking, omdat de arbeidsovereenkomst reeds in 2009 was ontbonden. En omdat de kantonrechter in dit kader al een ontslagvergoeding aan belanghebbende had toegekend van € 35.000; 
2. Het Hof concludeerde – bijna automatisch - ten onrechte –dat de schadevergoeding loon uit dienstbetrekking is;
3. Van psychisch leed dat inherent is aan de afwikkeling van onvrijwillig ontslag kon geen sprake zijn omdat de arbeidsovereenkomst op eigen verzoek van belanghebbende is ontbonden. 

De PG verwerpt alle cassatiemiddelen van de (ex) werknemer. 

Met betrekking tot de eerste en tweede cassatiegrond merkt de PG op dat vergoedingen die door een werkgever aan zijn werknemer zijn verstrekt in het kader van zijn ontslag behoren tot het loon uit dienstbetrekking. 
Dit is anders wanneer die vergoeding geen of onvoldoende verband houdt met de dienstbetrekking. Dit geldt ook voor een vergoeding van immateriële schade. De werknemer moet dan aannemelijk maken dat de vergoeding geen verband houdt met de dienstbetrekking. Daarin is hij onvoldoende in geslaagd.
Voor wat betreft de derde cassatiegrond stelt de PG dat van belang is of de (psychische) schade die belanghebbende leed of heeft geleden voldoende verband houdt met de dienstbetrekking zodat de vergoeding als daaruit genoten kan worden aangemerkt. Het maakt daarbij volgens de PG niet uit of de werkgever ontslag heeft aangezegd of de werknemer zelf een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft gedaan. 
Op grond hiervan trekt de PG de conclusie dat het beroep in cassatie van de werknemer ongegrond moet worden verklaard. 

Commentaar 

De conclusie van de PG maakt nog eens duidelijk dat alles uit dienstbetrekking loon is. Ook een immateriële schadevergoeding.  Wanneer een belastingplichtige  vindt dat een (immateriële) schadevergoeding –niet tot het loon behoort, dan moet hij dat aannemelijk maken. Dat is niet eenvoudig. De belastingplichtige moet in feite  aantonen dat hij de vergoeding niet krijgt als werknemer, maar als iemand waartegen de werkgever een onrechtmatig heeft gehandeld. In dit geval slaagde de werknemer daar niet in. 
Het wachten is op het arrest van de Hoge Raad. Het moet wel heel raar lopen wanneer de Hoge Raad afwijkt van de conclusie van de PG.

 

Auteur: Paul Lavrijssen
Bron: Parket bij de Hoge Raad, 28 juli 2015; ECLI:NL:HR:2015:1696

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 september