Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Op tijd aanvragen vrijwillige verzekering AOW en Anw

6 augustus 2014

Na vertrek naar het buitenland kan men de AOW en Anw-verzekering vrijwillig voortzetten. Deze vrijwillige verzekering moet dan wel op tijd worden aangevraagd. Maar wat is op tijd?

Situatie

M en V zijn getrouwd en wonen in Marokko. Op 20 maart 2011 overlijdt M. Hij ontving tot zijn overlijden een AOW-uitkering. Naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot vraagt V een nabestaandenuitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw) aan.

De Sociale Verzekeringsbank (Svb) wijst de aanvraag om een nabestaandenuitkering af. M was op de dag van zijn overlijden niet verzekerd voor de Anw. V maakt bezwaar tegen het besluit van de Svb. Zij voert hierbij aan dat zij als weduwe van haar overleden echtgenoot recht heeft op een Anw-uitkering. En dat zij bereid is premie voor de vrijwillige verzekering te betalen om recht te krijgen op dit pensioen.

De Svb wijst de aanvraag om postume deelname aan de vrijwillige verzekering af. V gaat in beroep tegen dit besluit.

Rechtbank en Centrale Raad van Beroep

De Rechtbank verklaart het bezwaar van V tegen het besluit van Svb ongegrond.

Tussen V en de Svb is in geschil of de Svb terecht heeft geweigerd een nabestaandenuitkering aan V toe te kennen en dat M ten tijde van zijn overlijden niet verzekerd was voor de Anw. Verder is in geschil of de Svb terecht heeft geweigerd M postuum toe te laten tot de vrijwillige verzekering voor de Anw.

De Rechtbank hierover:

De verplichte verzekering van M is geëindigd op 1 januari 2000. Toen remigreerde M naar Marokko. M mocht in aansluiting daarop de verzekering op vrijwillige basis voortzetten. Hij heeft van die gelegenheid geen gebruik gemaakt. Pas na zijn overlijden vraagt V namens M om postuum deel te nemen aan de vrijwillige verzekering. Onder verwijzing naar de artikelen 63a en 63b van de Anw concludeert de Rechtbank dat M niet postuum mag deelnemen aan de vrijwillige verzekering.

Artikel 63a: (…) De gewezen verzekerde kan zich vrijwillig verzekeren over een periode van tien jaar, met ingang van de dag na de dag waarop de verplichte verzekering is geëindigd.(…)

Artikel 63b: De gewezen verzekerde die van de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 63a, eerste lid gebruik wil maken, is verplicht uiterlijk een jaar na de dag, waarop de verzekering is geëindigd, een aanvraag daartoe in te dienen bij de Sociale verzekeringsbank. (…)

De Rechtbank stelt vast dat M niet verzekerd was voor de Anw en dat de aanvraag om deel te nemen aan de vrijwillige verzekering voor de Anw te laat is ingediend.
De Centrale Raad van Beroep bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Commentaar

Vrijwillige voortzetting van de AOW en Anw bij emigratie is onder voorwaarden mogelijk. Eén van de voorwaarden is dat de vrijwillige verzekering binnen één jaar moet zijn ingediend bij de Svb. In deze casus was die termijn ruim overschreden.

Op de site van Svb kan eenvoudig berekend worden wat de kosten zijn van vrijwillige voortzetting. Gekozen kan worden tussen vrijwillige verzekering van de AOW, de Anw, of AOW-en Anw gezamenlijk.

De voorwaarden voor inkoop van extra jaren bij immigratie zijn dit jaar aangescherpt om misbruik te voorkomen. Wij schreven daarover in ons nieuwsbericht van 27 maart 2014 (Inkoop van AOW-jaren minder aantrekkelijk).

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Centrale Raad van Beroep, 18 april 2014