Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Opbrengst uitfasering PEB bijna 3,5 miljard

Opbrengst uitfasering PEB bijna 3,5 miljard

29 juni 2020

De totale loonheffingopbrengst van de mogelijkheid voor afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer in de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt bijna € 3,5 miljard.

Uitfasering PEB tot 2020

Volgens de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) konden directeuren-grootaandeelhouder(dga’s) uiterlijk tot en met 31 december 2019 het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kon het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en fiscale balanswaarde van pensioenverplichting onbelast worden prijsgegeven. Met ingang van 2020 bestaat deze fiscale faciliteit niet langer.

Opbrengst loonbelasting door afkoop PEB

Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin afkoop of omzetting van een PEB fiscaal gefaciliteerd mogelijk was. In het jaar 2019 maakten in totaal 18.227 directeuren-grootaandeelhouder (dga’s) gebruik van deze fiscale faciliteit. 16.542 dga’s kozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 1.685 dga’s voor afkoop. De afkoop door deze dga’s leverde een opbrengst van loonheffing op ter grootte van circa € 95 miljoen. Deze cijfers ontleent de staatssecretaris van Financiën aan de informatieformulieren van de dga’s die de Belastingdienst ontving.

De totale loonheffingopbrengst van de mogelijkheid voor afkoop van het opgebouwde pensioen in eigen beheer door dga’s in de jaren 2017 tot en met 2019 bedraagt bijna € 3,5 miljard. Dit is € 97 miljoen meer dan geraamd. Dat schrijft de Staatssecretaris de Eerste Kamer in een fiscale moties- en toezeggingenbrief.

Commentaar

Met deze brief heeft de staatssecretaris van Financiën voldaan aan hetgeen hij beloofd had: de Kamer in kennis stellen van de opbrengsten van de Wet uitfasering PEB.

Volgens de Wet uitfasering PEB was het tot 2020 mogelijk om het PEB fiscaal gefaciliteerd af te kopen of om te zetten in een ODV. Daarna is deze omzetting en afkoop niet meer mogelijk. Voor dga’s die hun PEB niet hebben afgekocht of omgezet in een ODV is er nog steeds sprake van (gedeeltelijk) eigen beheer. Voor deze dga’s blijven de fiscale regels die golden voor PEB gelden, zoals bijvoorbeeld hogere franchise dan voor volledig verzekerde pensioenregelingen.

In de brief gaat de Staatssecretaris ook in op een aantal toezeggingen ten aanzien van onder andere contact met de Europese Commissie over het risico van dubbele belastingheffing door de richtlijnen ATAD1 en ATAD2, de implementatie van ATAD1 door andere EU-lidstaten en het publiekelijk bekend maken van namen van overtredende adviseurs.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Voorjaarsbrief fiscale moties- en toezeggingen 2020, 12 juni 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 juni 2020.