Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

Ouderschapsverlof vanaf 2022 deels betaald

11 mei 2020

Ouders van jonge kinderen krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald.

Gedeeltelijke betaling ouderschapsverlof gedurende negen weken

Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen hun bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof: slechts een derde van de ouders neemt ouderschapsverlof op. Het kabinet heeft daarom besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.

Het kabinet dacht al langer na over hoe zij ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Minister Koolmees schrijft hierover aan de Tweede Kamer: “Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.”

Een belangrijke voorwaarde is dat de negen weken moeten worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, zodat gezinnen meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige zeventien weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.

De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof voor partners.

Zes weken (gedeeltelijk) betaald geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 is het aantal vrije dagen voor de partner al verruimd van twee naar vijf werkdagen direct na de geboorte van hun kind. De werkgever betaalt gedurende die vijf dagen het loon volledig door. Vanaf 1 juli 2020 krijgen de partners nog eens recht op aanvullend geboorteverlof van vijf werkweken in de eerste zes maanden van de baby. Het UWV betaalt in die vijf weken 70% van het maximum dagloon.

Commentaar

Het kabinet geeft met deze besluiten invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans. Zij wil hiermee het zo makkelijk mogelijk maken om zelf te kiezen hoe ouders hun leven invullen en hoe ze arbeid en zorg (in dit geval voor jonge kinderen) willen combineren.

In totaal krijgen de partners in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken gedeeltelijk betaald verlof. Rond de geboorte heeft de moeder recht op betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof van zestien tot twintig weken. Daarnaast hebben zij vanaf augustus 2022 bovendien recht op negen weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.

Hoewel er geen of minder salaris wordt betaald gedurende de perioden van geboorte- en ouderschapsverlof mag er over die perioden wel pensioen worden opgebouwd. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat dit wel in de pensioenregeling moet zijn vastgelegd.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Nieuwsbericht Rijksoverheid 29 april 2020 en Kamerbrief Kabinetsreactie IBO Deeltijdwerk 29 april 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 11 mei 2020.