Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overdracht verzekerd pensioenkapitaal in 2016 (3): DGA, BV en zorgplicht adviseur

24 oktober 2016

In ons bericht van 14 oktober gingen we in op de aspecten die een rol spelen bij de overweging van de DGA om zijn verzekerde pensioenkapitaal nog vóór 2017 over te dragen aan zijn BV. In dit bericht lichten wij de persoonlijk omstandigheden van de DGA, de situatie van de BV en de zorgplicht van de adviseur toe.

Wat wil de DGA (en zijn partner)?

Het is van belang dat de DGA zich ervan bewust is dat de overdracht van het verzekeringskapitaal naar de BV voor hem ook andere gevolgen heeft. Hij moet zich afvragen of hij die gevolgen wenselijk vindt.

Vindt de DGA het belangrijk om een goede oudedags- en nabestaandenvoorziening te hebben of krijgt hij liever een bedrag in ineens uitgekeerd?

Door de overdracht van het verzekeringskapitaal wordt de DGA voor zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen weer volledig afhankelijk van de BV. Past dat bij de risicobereidheid van de DGA? Immers door het pensioen te verzekeren wilde hij dat eerder voorkomen.

Als de DGA besluit om na de overdracht van het pensioenkapitaal zijn pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening, vraagt de Belastingdienst of zijn partner daarmee instemt. Het verdient daarom aanbeveling de partner van de DGA ook al te betrekken in de overdracht van het pensioenkapitaal.

Situatie van de BV

Het lijkt aantrekkelijk om door overdracht van het pensioenkapitaal de liquiditeit van de BV te verbeteren. Zeker als de BV weinig liquiditeit heeft
De DGA moet zich wel realiseren dat het risico met betrekking tot zijn oudedagsvoorziening in deze situatie extra toeneemt. Het pensioenkapitaal in eigen beheer wordt immers niet beschermd tegen claims die crediteuren op het vermogen van de BV leggen. Bij een BV met een slechte liquiditeit– en solvabiliteitpositie is de kans groter dat crediteuren deze claims opleggen.

Het kan uit het oogpunt van rendement voordelig zijn om de BV de pensioenuitkeringen te laten doen. Als een DGA op het punt staat zijn verzekerde pensioenkapitaal aan te wenden voor de aankoop van een pensioen, bieden verzekeringsmaatschappijen op dit moment een erg lage rente. Wellicht kan de BV nu en/of in de toekomst een beter rendement behalen op het overgedragen pensioenkapitaal.

Zorgplicht

Het is niet duidelijk of het advies van overdracht van het pensioenkapitaal naar de BV valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (WFT). De WFT ziet op de advisering van het ontstaan van een specifieke verzekering. In dit geval gaat het juist om de beëindiging hiervan. Maar ook als de WFT niet van toepassing is, zal degene die de DGA adviseert om het pensioenkapitaal over te dragen aan de BV, gehouden zijn aan de algemene zorgplicht. Net als bij het WFT-pensioenadvies zal deze adviseur de doelstellingen, risicobereidheid, financiële positie, kennis en ervaring van de DGA in kaart moeten brengen. Zijn advies moet daarop aansluiten. Als de adviseur zich niet of niet voldoende aan zijn zorgplicht houdt, is de kans groter dat de rechter een aansprakelijkheidseis van de DGA en/of zijn partner zal honoreren.

Commentaar

Overdracht van verzekerd pensioenkapitaal aan de eigen BV is complex. Een gedegen pensioenadvies aan de DGA is naar onze menig noodzakelijk. Daarin moet de adviseur ook onderzoek doen naar de wensen, de risicobereid van de DGA en de financiële situatie van de BV.

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 24 oktober 2016