Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Overgangsrecht belastingverdrag Duitsland vervalt

6 december 2016

Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland kent een overgangsbepaling voor mensen die in Duitsland wonen en vanuit Nederland pensioen ontvangen. In 2016 kan de gepensioneerde ervoor kiezen dat Duitsland belasting heft over de uitkeringen. Dit overgangsrecht vervalt per 1 januari 2017: dan gaat Nederland heffen.  

Nieuwe regeling voor pensioenuitkeringen

Op 1 januari 2016 ging het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in. In dit nieuwe Verdrag spraken Nederland en Duitsland af dat gepensioneerden die een pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering ontvangen uit het ene land, belast kunnen worden in dat land als het gezamenlijke bedrag van die inkomsten meer bedraagt dan € 15.000 per jaar. Dit betekent dat iemand die in Duitsland woont en uit Nederland AOW en een Nederlands bedrijfspensioen ontvangt van in totaal meer dan € 15.000 per jaar, door Nederland belast mag worden met inkomstenbelasting. Daarmee krijgt Nederland het heffingsrecht over een belangrijk deel van de in Nederland opgebouwde pensioenen.

Overgangsregeling

Door het nieuwe verdrag kreeg een grote groep inwoners van Duitsland, die pensioen ontvangen uit Nederland, te maken met een aanzienlijke toename van de belastingdruk. Deze groep kreeg een overgangsregeling. Zij mochten ervoor kiezen om nog een jaar gebruik te maken van het oude verdrag. Deze overgangsregeling stopt per 1 januari 2017.

Daarnaast geldt er een specifieke overgangsregeling van zes jaar voor pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkeringen. Op deze uitkeringen is tijdelijk een lager belastingtarief van toepassing. Het tariefpercentage loopt geleidelijk op. Om van dit specifieke overgangsrecht gebruik te kunnen maken moet de belastingplichtige aan de volgende voorwaarden voldoen. Hij:

  • woont sinds 12 april 2012 in Duitsland;
  • ontvangt een pensioen of lijfrente uit Nederland;
  • betaalt onder het oude belastingverdrag over deze inkomsten in Duitsland belasting;
  • ontvangt uit Nederland meer dan € 15.000 aan pensioenen, lijfrenten of socialezekerheidsuitkeringen;
  • ontving de eerste pensioen- of lijfrente-uitkering vóór 1 januari 2016.

 

Als de belastingplichtige aan deze voorwaarden voldoet, betaalt hij tot 2022 minder belasting over zijn pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering uit Nederland. In het eerste jaar waarin het lagere belastingtarief geldt, betaalt hij maximaal 10% belasting. In 2021 (het laatste jaar) betaalt hij maximaal 30% belasting. 

In onderstaande tabel staat het maximale belastingtarief. 

Jaar

 

Max. tarief
201610%
201710%
201815%
201920%
202025%
202130%

Wanneer de belastingplichtige in aanmerking komt voor het overgangsrecht, betaalt hij vanaf 2017 in Nederland belasting over zijn pensioen, lijfrente of socialezekerheidsuitkering. Daarover betaalt hij in 2017 maximaal 10% belasting.

Commentaar

Het duurde lange tijd voordat het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking trad. In april 2012 tekenden beide landen het nieuwe verdrag, pas op 1 januari 2016 ging het verdrag in. Zie voor meer informatie onder andere een nieuwsbericht van 11 december 2015 en mijn artikel in PensioenAlert nr. 8 uit 2014.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationaal pensioen Aegon Adfis

Bron: website Belastingdienst

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 5 december 2016