Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Partneralimentatie voortaan maximaal 5 jaar

Partneralimentatie voortaan maximaal 5 jaar

28 mei 2019

De Eerste Kamer stemde op 21 mei in met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Hierdoor wordt de maximale duur partneralimentatie vanaf 2020 maximaal 5 jaar.

Partneralimentatie vanaf 2020

De duur van de partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De termijn begint te lopen op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en het huwelijk officieel eindigt.

Voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen geldt een uitzondering op deze maximale duur. Voor alimentatiegerechtigden die geboren zijn op of vóór 1 januari 1970 en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest is de duur van de partneralimentatie tien jaar. Wanneer de AOW-uitkering van deze alimentatiegerechtigde ingaat voordat deze tien jaren zijn verstreken, stopt het alimentatierecht op de AOW-ingangsdatum. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Het wetsvoorstel wijzigt niets aan een de basisregels van partneralimentatie. Zo blijft bijvoorbeeld de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang bij de vraag of een alimentatieverplichting wordt toegekend. En kan de rechter kan op verzoek een andere termijn vaststellen, net zoals hij dat kan op grond van de huidige wet.

Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tussen partijen is overeengekomen. De nieuwe regels gelden vanaf 2020.

De minister zegde de Eerste Kamer toe dat er een tussentijdse evaluatie komt na 5 jaar, in plaats van de voorgestelde 8 jaar.

Commentaar

Het kabinet verwacht dat deze wetswijziging tot gevolg heeft dat er minder gerechtelijke procedures zullen zijn. De huidige lange duur van alimentatie is reden voor gevoelens van onrechtvaardigheid en ongemak en sluit niet aan bij de huidige maatschappij en de gevoelens die leven binnen onze rechtsgemeenschap. Volgens de toelichting op het wetsvoorstel is de lagere alimentatieduur maatschappelijk meer geaccepteerd en zal dit wetsvoorstel daarom leiden tot minder procedures.

Een aantal SGP-leden maakte zich zorgen over een mogelijke toestroom van bijstandsaanvragen als gevolg van deze wetswijziging. Zoals gebruikelijk bij wetsvoorstellen heeft de regering ook voor deze wetswijziging de financiële consequenties onderzocht. De uitkomst is dat de bijstand op termijn met grofweg 5 miljoen euro per jaar omhoog zal gaan. Daar staat echter tegenover dat partneralimentatie straks minder lang fiscaal aftrekbaar is en dat de arbeidsparticipatie van vrouwen zal worden verhoogd. Dat laatste komt overigens niet alleen door dit wetsvoorstel, maar ook door andere inspanningen van de huidige regering. Volgens de regering zorgt dit voor extra inkomsten, waardoor de totale financiële gevolgen verwaarloosbaar zijn.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 28 mei 2019

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Eerste Kamer, 21 mei 2019