Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Partnerpensioen na echtscheiding mag terug

Partnerpensioen na echtscheiding mag terug

20 februari 2014

In het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 dat staatssecretaris Klijnsma op 4 februari 2014 naar de Tweede Kamer stuurde wordt voorgesteld om het bijzonder partnerpensioen na overlijden van de partner terug te laten vloeien bij de werknemer. Geldt dit in alle echtscheidingssituaties?

Bijzonder partnerpensioen

Als een partnerrelatie van een deelnemer aan een pensioenregeling eindigt door scheiding krijgt de gewezen partner van die deelnemer een bijzonder partnerpensioen. Dit is geregeld in de Pensioenwet (PW). Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan het pensioen dat de deelnemer zou krijgen wanneer op de datum van scheiding het dienstverband zou zijn beëindigd. Er is geen bijzonder partnerpensioen wanneer het partnerpensioen verzekerd is op risicobasis. Een verzekering op risicobasis stopt immers op het moment dat het dienstverband eindigt omdat het dan geen waarde heeft.

Deelnemer krijgt bijzonder partnerpensioen terug bij vooroverlijden ex

Als de ex-partner met een bijzonder partnerpensioen vooroverlijdt vervalt de waarde van het bijzonder partnerpensioen aan het collectief van deelnemers bij een pensioenfonds of aan de verzekeraar. In het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 wordt voorgesteld om de PW en de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) op dit punt te wijzigen. Hierdoor kan de waarde van het bijzonder partnerpensioen bij vooroverlijden van de ex­partner ten gunste komen van de deelnemer. Het partnerpensioen van de deelnemer wordt daarmee hoger. De mogelijkheid om de waarde van het bijzonder partnerpensioen ten gunste te kunnen laten komen van de deelnemer moet zijn opgenomen in de pensioenregeling.

Commentaar

De ex-partner krijgt in geval van scheiding , los van de deelnemer, een zelfstandig rechtop een bijzonder partnerpensioen. Door de uitbreiding van de wettelijke bepalingen over het bijzonder partnerpensioen kan het bijzonder partnerpensioen na overlijden van de ex-partner toch weer terugkomen bij de deelnemer.

In de toelichting op het wetsvoorstel staat het volgende: "De mogelijkheid om de waarde van het bijzonder partnerpensioen ten gunste te kunnen laten komen van de deelnemer moet zijn opgenomen in de pensioenregeling. Een deelnemer hoeft dit niet zelf aan te vragen of te regelen, dit is de verantwoordelijkheid van de pensioenuitvoerder." Deze toelichting begrijpen wij wanneer sprake is van een pensioenfonds, waarbij het pensioenfondsbestuur verantwoordelijk is voor het pensioenreglement. Maar in andere situaties is het aan de werkgever of hij de pensioenregeling op dit punt wenst aan te passen.

Opvallend is dat het wetsvoorstel er niet in voorziet dat het bijzonder partnerpensioen ook mag terugvloeien wanneer de ex-partner van een gescheiden gepensioneerde overlijdt. Wij vragen ons af waarom hiervoor is gekozen.

De mogelijkheid om het bijzonder partnerpensioen na overlijden van de ex-partner terug ten gunste te laten komen van de deelnemer moet zijn opgenomen in de pensioenovereenkomst. De uitvoerings- en pensioenovereenkomst moeten één op één op elkaar aansluiten. Is daarvan geen sprake, dan voldoet de werkgever niet aan zijn onderbrengingsplicht. Een werkgever doet er daarom verstandig aan om de wijziging in de pensioenovereenkomst vooraf te overleggen met de pensioenuitvoerder. Begeleiding bij het wijzigen van de pensioenregeling is één van de diensten van Aegon Adfis. Lees meer over deze dienst.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Ministerie van Sociale Zaken, Wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2014