Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: DGA’s moeten zeer binnenkort beslissen over hun pensioen

5 juli 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeerde de Eerste en Tweede Kamer op 1 juli 2016 over zijn keuze voor een oplossingsrichting van pensioen in eigen beheer (PEB). Hij wil in drie jaar het PEB afschaffen.

Pensioen eigen beheer 

Voor pensioen in eigen beheer moeten BV ’s deze verplichting op twee manieren waarderen: een fiscale waardering en een waardering volgens marktwaarde (de commerciële waarde). Wanneer een BV dividend wil uitkeren, moet zij volgens de belastingdienst uitgaan van de (hogere) marktwaarde en niet van de fiscale waardering. Dit geldt ook bij echtscheiding en herverzekering van de aanspraken. Voor de fiscale balans, die de basis vormt voor de aangifte vennootschapsbelasting, moet worden uitgegaan van de fiscale waardering. Dit verschil in waardering van de pensioenverplichting levert onder meer knelpunten op wanneer een BV dividend wil uitkeren of wanneer de directeur-grootaandeelhouder gaat scheiden. 

Afschaffen PEB

De ministerraad besloot op voorstel van Wiebes tot een oplossing voor de pensioenklem waarmee directeuren-grootaandeelhouder (DGA's) te maken hebben. Veel DGA's die in eigen beheer pensioen opbouwen, hebben als gevolg hiervan geld vastzitten in het eigen bedrijf, het zogenoemde 'beklemd vermogen'. Er komt daarom een wetsvoorstel om de pensioenregeling met een voor DGA's aantrekkelijke regeling af te laten kopen.

Wiebes dient met Prinsjesdag 2016 het wetsvoorstel in om het PEB uit te faseren. De wet moet 1 januari 2017 ingaan. De termijn waarbinnen een DGA zijn PEB fiscaal geruisloos kan afkopen, bedraagt drie jaar. Om te stimuleren dat het uitfaseren van PEB zo snel mogelijk gebeurt, stelt Wiebes een staffel voor. In 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. De korting gaat over de balanswaarden van ultimo 2015 zodat anticipatie-effecten worden voorkomen. 

Voordelen voor de DGA

Alle DGA’s die gebruik maken van deze mogelijkheid tot beëindiging van het PEB worden bevrijd van de dividendklem. Zij kunnen zonder belastingheffing hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de fiscale waarde. DGA’s die gebruik maken van de mogelijkheid tot beëindiging van het PEB hoeven geen loonbelasting te betalen over het verschil tussen de commerciële waarde van het PEB en de fiscale waarde. Ook hoeven zij daarover geen revisierente te betalen.

Na afstempeling kan de DGA kiezen tussen afkoop of overstappen naar een spaarvariant. Voor degenen die kiezen voor afkoop in respectievelijk 2017, 2018 of 2019 geldt een kortingspercentage van 34,5; 25 en 19,5 op de balanswaarde. Aan DGA ’s die vanwege de benodigde liquiditeiten niet kunnen afkopen biedt Wiebes de mogelijkheid het PEB om te zetten in een SBU (Spaarvariant bij Uitfasering). In dat geval worden de pensioenaanspraken ook eerst afgestempeld naar de fiscale waarde. Daarna wordt het PEB omgezet in een oudedagsspaarverplichting. De BV rent deze verplichting op tot de pensioendatum en wendt het saldo daarna aan voor aankoop van een lijfrente voor de DGA.

DGA’s kunnen er ook voor kiezen om het PEB te bevriezen. In dat geval geldt geen van de genoemde voordelen.

Wiebes benadrukt in zijn brief dat met het beëindigen van de PEB DGA’s niet worden gedwongen een oudedagsvoorziening te realiseren bij een externe verzekeraar. Het is mogelijk, maar niet noodzakelijk. 

Commentaar

Met deze brief komt Wiebes zijn toezegging aan de Kamer na. Wiebes stuurde eerder een beleidsbrief aan de Tweede Kamer. Op 15 maart 2016 beantwoordde hij vragen van de fracties over zijn brief met oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. U las daar al over in ons bericht van 17 maart en de reactie van de NOB daarop in ons bericht van 7 april 2015. Volgens Wiebes heeft de afkoopregeling een positief effect van circa € 2 miljard op de begroting voor 2017. Dat is goed nieuws. Maar de tegenhanger daarvan is natuurlijk wel dat in de toekomst geen belasting geheven kan worden over de pensioenuitkeringen. Over de omvang hiervan doet Wiebes geen mededeling. 

Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2017 ingaat. Dit maakt dat dat DGA’s al zeer binnenkort moeten beslissen wat zij met hun pensioen gaan doen. Zij kunnen in 2017 kiezen voor:

  • Afkoop PEB, waarbij het belastingvoordeel groter is wanneer hij eerder afkoopt; 
  • Omzetting PEB tegen fiscale waarde in een SBU; of
  • Het PEB bevriezen.

Kan hij deze keuze zelf maken? En de gevolgen voor hem (en zijn partner) volledig overzien? Waarschijnlijk niet. Daarbij heeft hij uw hulp nodig. Om die te kunnen geven moet u weten waar de voetangels en klemmen liggen. Wij verwijzen u graag naar onze training in september over de toekomst van het eigen beheer en de keuzes die de DGA in 2017 moet maken. Kijk hier voor meer informatie en om in te schrijven.

 

Auteur: Vera Hek, Adviseur Aegon Adfis

Bronnen:  Ministerie van Financiën,Kamerbrief, 1 juli 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 juli 2016