Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioen ongeschikt voor aflossing hypotheek

23 oktober 2015

Staatssecretaris Klijnsma onderzocht de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor aflossing van de eigenwoningschuld. Het resultaat van dat onderzoek stuurde zij op 21 oktober naar de Tweede Kamer. 

Verkenning 

De Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) deed in 2011 het voorstel het werknemersdeel van de pensioenpremie in te zetten voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Achtergrond hiervan was de wens werknemers een keuzemogelijkheid te bieden hun woningschuld te verlagen.

Het kabinet onderschreef het belang van het terugbrengen van de risico’s van te hoge woningschuld en van het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. De afgelopen periode is de mogelijkheid pensioen in te zetten voor het aflossen van de woningschuld verkend. Klijnsma overlegde daarover met diverse partijen: de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de Nederlandse Vereniging van Banken, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, het Centraal Planbureau, de Belastingdienst, externe juridische adviseurs en het NIBUD. 

Klijnsma: juridische risico’s

Tijdens de verkenning bleek dat de inzet van pensioen voor de eigen woning moeilijk inpasbaar is in het huidige wettelijk kader. “Er treden aanzienlijke juridische risico’s op rondom gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze juridische risico’s zijn binnen het huidige wettelijke kader niet weg te nemen. Daarom acht het kabinet verdere vervolgstappen op dit moment niet opportuun”, aldus Klijnsma in haar brief aan de Tweede Kamer.

Commentaar

Het resultaat van de verkenning is niet verrassend en komt overeen met de kanttekeningen die de markt eerder al plaatste bij het plan: selectierisico, ongelijke behandeling en complexe uitvoering (zie bijvoorbeeld de publicatie in I&P Nederland van 26 augustus 2014) en met de voortgangsbrief die Klijnsma in december 2014 naar de Tweede Kamer stuurde (zie ons nieuwsbericht van 2 december 2014). In de voortgangsbrief meldde zij al de juridische complicaties en uitvoeringskosten. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Tweede Kamer, 21 oktober 2015, kamerbrief en rapportstukken 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 22 oktober 2015