Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioencompensatie Europees Octrooi Bureau belast in Nederland

31 maart 2016

Het Europees Octrooibureau keert een gedeeltelijke compensatie uit aan een gepensioneerde medewerker. Volgens Hof Den Haag mag Nederland inkomstenbelasting heffen over dit bedrag.  

X ontvangt loon en pensioen van EOB 

Meneer X was geruime tijd in dienst van het Europees Octrooi Bureau (EOB) te Rijswijk. Hij ging in 2009 met pensioen en woonde toen in Nederland. In dat jaar ontving hij van het EOB een bedrag van € 2.741 aan inkomsten uit tegenwoordige arbeid en een EOB-pensioen van € 80.602. Van dit bedrag was € 16.734 een compensatie. Dit betreft een compensatie voor de extra nationale inkomstenbelasting (IB) die andere gepensioneerde werknemers van het EOB niet hoeven te betalen. Er zijn namelijk ook lidstaten die geen nationale IB heffen over het EOB-pensioen. 

Het pensioen dat X van het EOB ontvangt, valt in Nederland onder de heffing van inkomstenbelasting in box 1. De inspecteur rekende de partiële compensatie tot het belastbaar loon. Hiertegen ging X in beroep en bezwaar.

Rechtbank Den Haag: X heeft gelijk

Rechtbank Den Haag besliste dat de partiële compensatie hetzelfde belast moet worden als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat het EOB intern belasting heft over deze uitkering. Nederland kan daarom de partiële compensatie niet aan de Nederlandse inkomstenbelasting onderwerpen.

Hof Den Haag: inspecteur heeft gelijk

Hof Den Haag acht het oordeel van de Rechtbank niet juist. Na een uitvoerige analyse van het begrip emolument en de bevoegdheid van de Raad van Bestuur van het EOB komt het hof tot de conclusie dat de partiële compensatie gelijk belast moet worden als pensioen. Dat betekent dat Nederland niet verplicht is de partiële compensatie van het EOB van heffing inkomstenbelasting vrij te stellen. 

Commentaar

Het EOB is een internationale organisatie. Deze organisaties kunnen worden opgericht door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Benelux. De werknemers van deze internationale organisaties zijn internationale ambtenaren. Zij zijn politiek en economisch onafhankelijkheid en zijn onpartijdig. Om die onafhankelijkheid te garanderen, geniet een internationale ambtenaar zekere voorrechten en immuniteiten, net zoals een diplomaat. Zo is de belastingwetgeving van het gastland niet van toepassing maar kan de internationale organisatie een eigen heffing opleggen, een interne belastingheffing. Over bijzondere uitkeringen verschillen de belastingplichtige en de Nederlandse belastingdienst wel eens van mening, zoals uit de voorliggende situatie blijkt. 

Tegen deze uitspraak is in februari 2016 beroep in cassatie ingesteld.

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Uitspraak Gerechtshof Den Haag, 6 januari 2016

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 maart 2016.