Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Pensioenfonds voor ZZP’ers?

20 juni 2014

De samenwerkende ZZP-organisaties maakten op 19 juni bekend dat pensioen voor ZZP'ers een feit is. APG dochters zijn daarvoor de beoogde uitvoerders. Maar wat is dat pensioen voor de ZZP'ers nu eigenlijk?

Hoofdlijnen "pensioenfonds voor ZZP'er

Volgens het persbericht van APG ziet de beoogde regeling voor ZZP'ers er als volgt uit.

  • ZZP'ers kunnen naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen. Zij kunnen zelf een pensioendatum kiezen tussen 60 en 70 jaar, en kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar;
  • ZZP'ers kunnen deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden;
  • Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;
  • Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;
  • Het is de bedoeling dat de regeling op 1 januari 2015 van start gaat.

Commentaar

Dat ZZP'ers meer mogelijkheden krijgen om te sparen voor hun oudedagsvoorziening juichen wij toe. Er is echter geen sprake van pensioen en ook niet van een pensioenfonds. Om de verwachtingen te managen roepen wij op om de juiste terminologie te gebruiken! En de wettelijke regelingen om dit uit te voeren zijn er overigens ook nog niet…

De nadere details en de manier waarop het pensioeninitiatief concreet wordt uitgevoerd moeten blijkbaar nog verder uitgewerkt worden. Dat is ook niet zo verwonderlijk omdat de wetgeving op een aantal punten aangepast moet worden om de beoogde ZZP-regeling mogelijk te maken. In ons commentaar op de kamerbrief zelfstandigen en pensioen van 16 januari schreven wij al dat het opvallend is dat het volgens alle uitingen om 'pensioen' gaat. Maar dat klopt niet, het gaat om lijfrenten. Dit lijkt geneuzel van specialisten. Maar een juiste terminologie is ook voor de leek toch wel belangrijk. Waarom dat verschil belangrijk is, leggen wij in dat commentaar uit.

Twee andere punten van ons commentaar zijn nog steeds actueel. Dat gaat over de uitkeringsduur van de lijfrente en de afkoopmogelijkheid bij arbeidsongeschiktheid.

Een lijfrente keert na pensionering levenslang uit. Een bancaire lijfrente benadert dit door een minimale uitkeringsduur van 20 jaar na de AOW-datum. Volgens het persbericht van APG zijn ook perioden van 10 en 15 jaar mogelijk. Wij zouden het logisch vinden dat in de wetgeving die dit mogelijk moet maken, wordt opgenomen dat dit dan voor alle bancaire lijfrenten gaat gelden. Dit is overigens wel een breuk met het uitgangspunt dat pensioen en lijfrente levenslang moeten uitkeren.

Afkoop van lijfrente bij arbeidsongeschiktheid is op dit moment niet mogelijk. Wij vragen ons af hoe de opname bij arbeidsongeschiktheid vorm gaat krijgen. Wanneer is een zelfstandige arbeidsongeschikt? Bij een griepje, na 104 weken, of als hij dit van zichzelf vindt? Bij jongere ZZP'ers zal de voorziening snel zijn uitgeput bij arbeidsongeschiktheid. Het zal de ZZP'er duidelijk moeten zijn dat een lijfrentevoorziening lang niet altijd in plaats van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan komen.

Tenslotte zijn wij zijn benieuwd naar de uitvoering van de collectieve lijfrente. Volgens het persbericht vindt de uitvoering plaats door Loyalis, een dochter van APG. Loyalis is een verzekeringsmaatschappij. Als Loyalis ook werkelijk de uitvoering van de collectieve lijfrente gaat doen, klopt de berichtgeving in de media in ieder geval niet dat er een pensioenfonds voor ZZP'ers komt!

 

Auteur: Erik Schouten, adviseur Aegon Adfis
Bronnen: