Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Pensioeninhaalruimte alleen nog in 2014!

16 juli 2014

In 2007 publiceerde het Centraal aanspreekpunt Pensioen (CAP) een handreiking voor de berekening van inhaal – en inkoopruimte van pensioen. Deze maand wijzigde het CAP die handreiking vanwege de Wet VAP (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) en Witteveen 2014/2015. Dit leidt ertoe dat er alleen nog in 2014 ruimte is om pensioen in te halen. Waarom?

Handreiking inhaal- en inkoopruimte

Als een werknemer minder pensioen opbouwt dan fiscaal maximaal is toegestaan, mag het pensioen worden aangevuld tot het fiscaal maximum. De berekening van het bedrag dat mag worden aangevuld is ingewikkeld en kan tot discussie leiden met de belastingdienst. Daarom stelde het CAP in 2007 een handreiking op.

De handreiking behandelt de inhaal- en inkoopruimte van pensioen. Volgens de handreiking is sprake van:

  • inhaal van pensioen als bij de huidige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken van een werknemer onder het fiscale maximum liggen;
  • inkoop van pensioen als er minder pensioen is opgebouwd bij vorige werkgevers dan opgebouwd had kunnen worden wanneer de pensioenregeling van de huidige werkgever had gegolden.

Zowel voor inhaal als inkoop van pensioen worden voorwaarden gesteld.

Ruimteberekening is ingewikkeld

Het berekenen van de maximale inhaal- en inkoopruimte is per pensioensysteem verschillend.

De ruimteberekening bij een eindloonregeling is betrekkelijk eenvoudig. Dat is anders bij middelloon- en beschikbare premieregelingen. Bij deze regelingen moet  voor elk in te halen jaar de maximale fiscale ruimte berekend worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de voor die jaren geldende gegevens en het fiscale kader dat geldt in het jaar van inhaal.

Inhaal en inkoop van pensioen is alleen mogelijk als de huidige pensioenregeling van de werknemer dit mogelijk maakt.

Als een werknemer zijn pensioen inhaalt of inkoopt, verandert zijn factor A voor het verleden. Als hij in de jaren van inhaal/inkoop ook lijfrentepremieaftrek heeft genoten wordt de lijfrentepremieaftrek in die jaren gecorrigeerd. Vaak wegen de nadelige consequenties hiervan niet op tegen de voordelen van inhaal- of inkoop van pensioen.

Alle specifieke bepalingen te samen maken het bepalen van de maximale inhaal- en inkoopruimte ingewikkeld en bewerkelijk.

Alleen nog ruimte in 2014!

Vanaf 1 januari 2015 verlagen de pensioenopbouwpercentages en wordt het pensioengevend salaris afgetopt tot 100.000 euro. Ongeveer 95% van de pensioenregelingen moet in 2014 worden aangepast omdat deze anders een fiscaal bovenmatig pensioen opleveren. Dit betekent dat vanaf 2015 vrijwel niemand meer inhaal- of inkoopruimte heeft.

Dit kan Aegon Adfis voor u doen

De berekening van inhaal of inkoop van pensioen is complex. U moet met veel aspecten rekening houden.
Aegon Adfis is gespecialiseerd in dergelijke berekeningen. Tegen een vaste vergoeding berekenen we de inhaal- en inkoopruimte  en leggen deze ter goedkeuring voor aan de belastingdienst. Het is ook mogelijk om op basis van een quick scan te bepalen of de regeling van de werknemer perspectief biedt voor inhaal of inkoop. Wilt u weten wat Aegon Adfis voor u kan betekenen? Bekijk dan de mogelijkheden.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis
Bron: Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 9 juli 2014);Vragen & Antwoorden Centraal  Aanspreekpunt Pensioen d.d. 09-07-2014; www.belastingdienstpensioensite.nl