Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenknip voor zomerreces weer terug

17 juni 2015

Staatssecretaris Klijnsma beloofde de Kamer op korte termijn de pensioenknip tijdelijk weer in te voeren. Hierdoor krijgen mensen die binnenkort met pensioen gaan de keuze om het pensioenkapitaal niet geheel aan te wenden voor de aankoop van een levenslange pensioenuitkering.  

Pensioenknip

Nu moeten mensen met een premieregeling op de pensioendatum voor hun pensioenkapitaal, tegen de dan geldende rente en voor een levenslange periode,  aankopen. Door de lage rente is dat op het moment zeer onaantrekkelijk. 

De laatste tijd komt er steeds meer aandacht voor deze problematiek. Daarbij wordt zo nu en dan de indruk gewekt dat dit probleem alleen bij verzekerde regelingen speelt. Dat klopt niet. Er zijn ongeveer evenveel deelnemers met een beschikbare premieregeling bij verzekeraars als bij pensioenfondsen (500.000). En pensioenverzekeraars voeren ook voor ruim 900.000 deelnemers een salaris diensttijd regeling uit.

Op aandringen van onder meer  Lodders (VVD) en Van Weyenberg (D66) maakt Klijnsma de pensioenknip weer  tijdelijk mogelijk. Zij stelt voor dat het pensioen voor twee jaar kan worden uitgekeerd en over twee jaar de rest van het pensioen. Daarmee wordt de kans op een hoger pensioen vergroot, omdat de rente tussentijds gestegen kan zijn. Klijnsma wees in een Kamerdebat wel op de risico's: de knip is geen garantie op een hogere uitkering.

Klijnsma: “Ik hecht er daarom aan de nieuwe knip zo snel mogelijk van een nieuwe ministeriële regeling te voorzien, zodat ze ook echt benut kan worden. (…) Ik hecht er daarom aan om voor de oude ministeriële regeling een overbruggingsperiode van twee jaar in het leven te roepen om haar te revitaliseren. Dan kan eenieder zelf bepalen er al of niet gebruik van te maken.”

Lodders: “Het is een eerste goede stap, omdat de afhankelijkheid van een dagkoers hiermee verminderd wordt. Het is goed dat mensen de keuze krijgen om te kiezen voor een levenslang pensioen, of een pensioen dat je eerst voor twee jaar aankoopt en later de rest.”

Lodders: “Ik ben blij met de toezegging van de staatssecretaris dat zij nog voor het zomerreces, dus binnen drie weken, een besluit neemt over de pensioenknip, weliswaar de tijdelijke pensioenknip, zodat mensen in ieder geval de aankoop van een pensioen voor een periode van twee jaar kunnen vormgeven.”

Commentaar

Van de oude pensioenknip, die eindigde op 1 januari 2014, werd weinig gebruik gemaakt. In het debat werd gesproken over nog geen 100 pensioengerechtigden. Dat was voor Klijnsma een van de redenen om de pensioenknip per 1 januari 2014 wettelijk niet meer mogelijk te maken. 

De vormgeving van de oude pensioenknip was erg ingewikkeld, vooral door de eisen van het ministerie van Financiën. Wij hopen dat voor de nieuwe  pensioenknip niet alleen voor het ministerie van Sociale Zaken, maar ook voor het ministerie van Financiën de eenvoud voorop staat. Dat zal naar onze mening zeker eraan bijdragen dat pensioengerechtigden ook daadwerkelijk kiezen op de pensioendatum. Als dat niet gebeurt, zijn wij bang dat het gebruik ook deze keer zal tegenvallen.  

Klijnsma gaf tijdens het debat terecht aan dat de pensioengerechtigde zich wel moet realiseren dat de knip geen garantie geeft op een hogere uitkering. 

Lodders kondigde onlangs aan met een initiatief wetsvoorstel te komen om doorbeleggen na pensioeningangsdatum mogelijk te maken. De toezegging van Klijnsma lijkt voor haar niet voldoende om hier van af te zien.

Wij zijn benieuwd naar de invulling van de tijdelijke pensioenknip. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Verslag Kamerdebat Tweede Kamer, 16 juni 2015

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 17 juni 2015