Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

21 maart 2017

Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Bij een lagere pensioenrichtleeftijd dan 68 moet het pensioen actuarieel worden herrekend. Voor deze situaties publiceerde het Centraal Aanspreekpunt Pensioen (CAP) gekorte maximale opbouwpercentages.

Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar

Ook na 1 januari 2018 mag de pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar bevatten, zonder dat deze fiscaal bovenmatig wordt. Hiervoor gelden dan wel lagere opbouwpercentages. De omvang van het op te bouwen ouderdomspensioen mag niet hoger zijn dan het herrekende fiscaal maximale ouderdomspensioen ingaande op 68 jaar. Deze herrekening kan plaatsvinden in de opbouwfase of op de ingangsdatum van het pensioen. In de opbouwfase leidt de herrekening tot een lagere jaarlijkse maximale opbouw voor het ouderdomspensioen. Dit antwoordde het CAP op de vraag of de pensioenrichtleeftijd lager mag zijn dan 68 jaar.

In dat antwoord nam het CAP opbouwpercentages op voor vier verschillende situaties. De tabel voor de meest voorkomende situatie vindt u hierna. Dit is een ouderdomspensioen in combinatie met een nabestaandenpensioen.

Pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingMax. opbouwpercentage OP in een middelloonregelingMax. opbouwpercentage OP in een eindloonregeling
681,8751,657
671,7381,535
661,6141,426
651,5021,327
641,4001,237
631,3071,155
621,2221,080
611,1451,011
601,0730,949

Commentaar

Een pensioenregeling is niet direct bovenmatig wanneer één element in de pensioenregeling niet voldoet aan de fiscale eisen. Dat (bovenmatige) element kan gecompenseerd worden door een ander element dat lager is dan de fiscale grens die de Wet LB daarvoor stelt. Het CAP laat dit nog eens zien met de drie andere tabellen in dit vraag en antwoord. Het volledige vraag en antwoord vindt u hier.

Een dag eerder dan de publicatie van deze verlaagde percentages bij een lagere pensioenrichtleeftijd publiceerde het CAP voorlopige nieuwe staffels. U leest daar meer over in ons nieuwsbericht van 17 maart.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, Vraag & Antwoord 17-012 d.d. 17 maart 2017

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 maart 2017