Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Pensioensector wil coulance voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

Pensioensector wil coulance voor bedrijven met liquiditeitsproblemen

23 maart 2020

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars spraken af dat pensioenuitvoerders ondernemers zoveel mogelijk tegemoet gaan komen, als zij de pensioenpremies niet kunnen betalen die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen.

Coulance pensioenkoepels bij liquiditeitsproblemen

Door de coronacrisis worden veel bedrijven en soms hele sectoren geconfronteerd met acute liquiditeitsproblemen als gevolg van het teruglopen of stil komen te liggen van werkzaamheden. De Stichting van de Arbeid en de Pensioenkoepels (de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars) vinden het belangrijk een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen.

Problematiek verschilt, maatwerk nodig

Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:

  • Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd.
  •  Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.

 

Overleg over aanpassen wettelijke voorschriften

De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Commentaar

De crisis door het Coronavirus Covid-19 veroorzaakt bij veel bedrijven en soms hele sectoren (bijvoorbeeld de reisbranche en horeca) acute liquiditeitsproblemen. Hierdoor kunnen niet alleen salarissen, maar ook pensioenpremies niet betaald worden. Met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld het verlies van risicodekkingen.

De overheid presenteerde voor deze bedrijven en sectoren onder meer een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten. Of en zo ja, in hoeverre deze tegemoetkoming ook een tegemoetkoming in de pensioenpremie bevat, is op dit moment nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat onder meer wetgeving, bijvoorbeeld de Pensioenwet, oplossingen voor het opschorten van de betaling van de pensioenpremies in de weg kan staan. Reden waarom de Pensioenkoepels hierover op korte termijn in overleg gaan met het ministerie van Sociale Zaken.

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Brief van de pensioenkoepels over coulance bij betalingsonmacht, d.d. 21 maart 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 maart 2020