Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Planning 2018 SZW voor diverse pensioenonderwerpen

23 januari 2018

Staatssecretaris Koolmees (SZW) stuurde de Tweede Kamer op 18 januari een concept jaarplanning voor 2018. Een overzicht van de pensioenonderwerpen leest u hierna.

Concept planning pensioenonderwerpen

 

Onderwerp

Wanneer

1

Pensioencommunicatie

Q1

2

Eindevaluatie wet verevening pensioenrechten

Q1

3

Evaluatie incl. monitoring wet versterking bestuur pensioenfondsen

Q1

4

Evaluatie wet aanpassing ftk

Q1

5

Wetsvoorstel implementatie IORP-richtlijn

Q2

6

Brief over keuzemogelijkheden in het overdagen van pensioenafspraken

Q2

7

Brief over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers en onderzoek inzicht uitvoeringkosten van pensioenfondsen en sancties

Q3

8

Monitoring uitvoering wet in de praktijk incl. procedures bij rechter (WOR en pensioenwet)

Q4

9

Communicatie over opschoonactie hele kleine pensioenen

Q4

10

Verzamelwet pensioen

Q4

Commentaar

Opvallend is dat het toekomstig pensioenstelsel ontbreek in de conceptplanning. Of het zou onderdeel moeten zijn van de Verzamelwet pensioen, die – zoals gebruikelijk – gepland staat voor het vierde kwartaal.

In het Regeerakkoord dat de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op 10 oktober 2017 presenteerden kondigden zij het streven aan om begin 2018 op hoofdlijnen overeenstemming te hebben over de nader invulling van het toekomstig pensioenstelsel. Volgens het Regeerakkoord is het de bedoeling dat de doorsneesystematiek wordt afgeschaft en dat voor alle contracten een leeftijd onafhankelijke premie verplicht wordt. Deelnemers krijgen een opbouw die past bij de ingelegde premie. Meer leest u daarover in ons nieuwsbericht van 11 oktober 2017.

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief 18 januari 2018, Rijksoverheid

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 januari 2018