Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Planning 2019 SZW diverse pensioenonderwerpen

Planning 2019 SZW diverse pensioenonderwerpen

4 december 2018

Minister Koolmees (SZW) stuurde de Tweede Kamer op 26 november een concept jaarplanning voor 2019. Een overzicht van de pensioenonderwerpen leest u hierna.

Concept jaarplanning

 

Onderwerp

wanneer

1

Uitkomsten overleg pensioenfondsen en toezichthouders haalbaarheidstoets, reële dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

Q1

2

Evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

Q2

3

Eerste rapportage over vrouwen en 40-minners in pensioenfondsbesturen

 Q2

4

Wijziging PW en WVPS n.a.v. evaluatie wet verevening pensioenen bij scheiding

Q2

5

Voortgangsbrief zzp-maatregelen

Q2

6

Evaluatie wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Q3

7

Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

Q3

8

Uitkomsten evaluatie wet pensioencommunicatie

Q3

9

Wetgeving zzp-maatregelen

Q3

10

Verzamelwet pensioenen

Q3

11

Evaluatie APF

Q4

12

Reactie kabinet op advies van de STAR in het kader van nabestaandenpensioen

Q4

13

Kamerbrief over AOW-leeftijd 2025

Q4

Commentaar

Opvallend is dat het toekomstig pensioenstelsel ontbreek in de conceptplanning. Wellicht omdat dit onderwerp geen beleidsmatige zaak is van alleen SZW maar van de sociale partners?

Het mislukken van het akkoord leidde tot diverse moties over de een op een koppeling van de levensverwachting (zie ook ons nieuwsbericht van 3 december) en vragen over wat het kabinet de sociale partners had geboden.

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 4 december 2018

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Kamerbrief jaarplanning 2019 , 26 november 2018