Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart dicht

Rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart dicht

16 maart 2020

Met ingang van dinsdag 17 maart 2020 gaan de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges dicht vanwege het coronavirus. Urgente zaken gaan wel door. 

Urgente zaken

Urgente zaken zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden. Daarbij moet gedacht worden aan zaken over de voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals een uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. 

Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videocalls of telefonisch horen.

Het ministerie van Justitie meldt verder dat de uitvoering van taakstraffen wordt opgeschort. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van werk- en leerstraffen door de Raad voor de Kinderbescherming en de Halt-straf. Dat betekent overigens niet dat gestraften de dans ontspringen. Zodra dat weer kan, moeten zij alsnog komen.

De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt de mogelijkheden om schriftelijke procedures zoveel mogelijk door te laten gaan. Er blijven uitspraken gedaan worden waar dat kan en moet. Er wordt wel andere invulling gegeven aan de openbaarheid van uitspraken. Uitspraken worden gedaan zonder publiek en in beperkte aanwezigheid van journalisten. 

Commentaar

Het lijkt niet voor de hand te liggen dat pensioen- en fiscale zaken dusdanig urgent zijn dat een rechterlijke beslissing op korte termijn niet achterwege kan blijven. Deze zaken zullen naar onze verwachting daarom worden verschoven naar een later moment. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: Raad voor de Rechtspraak, 15 maart 2020

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 16 maart 2020