Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zoekveld

Regering volgt APF-advies Raad van State

27 oktober 2015

De Raad van State raadde afgescheiden vermogens bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen af. Staatssecretaris Klijnsma past daarom het wetsvoorstel APF aan. 

Advies Raad van State

Op 18 juni 2015 stemde de Tweede Kamer in met het amendement Lodders/Vermeij. Dit amendement maakte het mogelijk dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen bij een fusie gescheiden vermogens kunnen aanhouden (ringfencing). Zie ook onze nieuwsberichten van 19 juni en van 1 september. Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken, zag hierin risico’s voor de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling. Daarom vroeg zij advies aan de Raad van State (hierna: de Raad). De Raad concludeerde dat het toestaan van ringfencing voor bedrijfstakpensioenfondsen grote gevolgen kan hebben heeft voor het Nederlandse pensioenstelsel. Op 6 oktober stuurde Klijnsma het advies van de Raad en het kabinetsstandpunt aan de Eerste Kamer. Zie ons nieuwsbericht van 12 oktober

Novelle

Op 23 oktober publiceerde de Tweede Kamer de bij haar ingediende novelle. Met deze novelle wordt het wetsvoorstel teruggebracht in haar oorspronkelijke staat. De mogelijkheid om afgescheiden vermogens aan te houden bij een fusie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen gaat uit het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds. 

 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Memorie van Toelichting Novelle 

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 26 oktober 2015