Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Rekenhulp revisierente

Rekenhulp revisierente

8 maart 2018

Revisierente bedraagt doorgaans 20% van de afkoopwaarde van een lijfrente. In sommige gevallen geldt een lager percentage. Op de site van de belastingdienst staat wanneer u in aanmerking komt voor een lager percentage en vindt u een rekenhulp.  

Revisierente bij afkoop lijfrente

Bij geheel of gedeeltelijke afkoop van een lijfrenteverzekering of een bancaire lijfrente is de afkoopwaarde belast als inkomen uit woning en werk (box 1). Als u een lijfrente afkoopt die u na 15 oktober 1990 heeft afgesloten en waarvoor u na 1991 premies hebt betaald, bent u ook nog revisierente verschuldigd. Er is ook sprake van afkoop als de lijfrente niet meer voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Er is geen revisierente verschuldigd als de afkoopwaarde kleiner of gelijk is dan € 4.351 of als u ten tijde van de afkoop arbeidsongeschikt bent.

De revisierente bedraagt 20% van de afkoopwaarde. Maar als u de lijfrente afkoopt binnen tien jaar nadat u deze gesloten hebt, kunt u verzoeken om een lager percentage. Dit wordt de tegenbewijsregeling genoemd. De berekening van de verlaagde revisierente is ingewikkeld. Daarom heeft de Belastingdienst een rekenhulp gemaakt waarmee u eenvoudig de verschuldigde revisierente kunt berekenen.

Voorbeeld

In 2017 koopt u uw lijfrenteverzekering af. De afkoopwaarde bedraagt € 50.000. U heeft voor deze lijfrente van 2008 tot en met 2016 steeds € 5.000 lijfrentepremie per jaar betaald en afgetrokken. De afkoopwaarde van € 50.000 is bij u belast in box 1. Daarnaast moet u revisierente betalen.

Volgens het vaste tarief van 20% van de afkoopwaarde zou dit een heffing van € 10.000 inhouden. Maar omdat u de lijfrente afkoopt binnen 10 jaar nadat u deze gesloten heeft, komt u in aanmerking voor de tegenbewijsregeling. Volgens de rekenhulp van de Belastingdienst bent u  niet € 10.000 revisierente verschuldigd maar “slechts” € 3.862.

Commentaar

Niet alleen bij afkoop van een lijfrente bent u revisierente verschuldigd maar ook bij afkoop van (DGA-)pensioen. Als u afkoopt binnen 10 jaar nadat het contract is gesloten, komt u in aanmerking voor de tegenbewijsregeling. Het verdient in dat geval aanbeveling om de rekenhulp van de Belastingdienst te gebruiken om te bepalen of u minder dan de 20% over de afkoopwaarde aan revisierente verschuldigd bent.

 

Auteur: Paul Lavrijssen, adviseur Aegon Adfis

Bron: rekenhulp revisierente Belastingdienst

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 7 maart 2018