Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Restschuldregeling stopt op 31 december 2017

3 juli 2017

Staatssecretaris Wiebes is niet van plan de restschuldregeling te verlengen. Dat antwoordde hij op Kamervragen.

Restschuldregeling

De restschuldregeling is als crisismaatregel ingevoerd met ingang van 29 oktober 2012 voor een termijn van vijf jaar. De maatregel heeft tot doel de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op basis van deze regeling mogen personen met een restschuld bij verkoop van de woning de rente gedurende maximaal 15 jaar in aftrek brengen. De regeling loopt op 31 december 2017 af.

Wiebes wil restschuldregeling niet verlengen

De Kamerleden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) vroegen de staatssecretaris van Financiën op 6 juni 2017 of hij bereid is om de regeling restschuld te verlengen voor een periode van drie jaar. De staatssecretaris antwoordde daarop dat hij daartoe geen aanleiding ziet.

De staatssecretaris: “Bij de introductie is ervoor gekozen om deze crisismaatregel tijdelijk van aard te maken. Nu, vijf jaar later is de conclusie dat het herstel van de woningmarkt sterker is geweest dan toen kon worden verwacht. Ik zie dan ook geen aanleiding om deze regeling, die geïntroduceerd is als crisismaatregel, te verlengen met bovendien een fiscale derving als gevolg.”

Commentaar

Het is niet verrassend dat de tijdelijke regeling niet wordt verlengd. De redenen die ten grondslag lagen aan de restschuldregeling in 2012, te weten: forse afname van de doorstroming en het grote aantal restschulden, zijn volgens de staatssecretaris inmiddels opgelost. En het CBS onderschrijft dat met door haar gepubliceerde cijfers. In het jaar dat de regeling werd ingevoerd bedroeg het aantal woningtransacties ongeveer 117.000 terwijl vóór de crisis er ongeveer 200.000 woningtransacties waren. Volgens het CBS bedroeg het aantal transacties in 2016 bijna 215.000. De doorstroming op de woningmarkt heeft zich dus hersteld.

De staatssecretaris verwacht dat het aantal onderwaterhypotheken verder zal dalen als gevolg van de stijgende huizenprijzen en de woningmarktmaatregelen van de afgelopen jaren (waaronder de afbouw van de maximale loan to value ( LTV)-ratio en de aflossingseis voor de hypotheekrenteaftrek die vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypotheken). Zowel het aantal restschulden als de omvang daarvan zullen daardoor ook verder dalen.

Het niet verlengen van de tijdelijke regeling betekent voor mensen die een woning hebben die ‘onder water staat’ een scheiding of verhuizing vanaf 2018 financieel lastiger, en soms onmogelijk, wordt. 

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis
Bron: Aanbiedingsbrief beantwoording Kamervragen s 28 juni 2017

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 3 juli 2017