Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Senaat neemt Belastingplan 2016 en Wet APF aan

24 december 2015

De Eerste Kamer nam op de laatste stemmingsdag van het jaar de wetsvoorstellen Belastingplan 2016 en Wet Algemeen Pensioenfonds aan.

Wet Belastingplan 2016

De Senaat nam op 22 december 2015 het Belastingplan 2016 en de Novelle aan. De lastenverlichting in 2016 voor de belastingbetaler ter grootte van € 5 miljard gaat hiermee door.  Voor een overzicht van de inhoud van de Novelle verwijzen wij naar ons nieuwsbericht van 9 december jl.

Wet Algemeen Pensioenfonds

De Eerste Kamer aanvaardde op 22 december na een debat met staatssecretaris Klijnsma ook de Wet en de Novelle Algemeen Pensioenfonds (APF) zonder stemming. Een door senator Oomen - Ruijten (CDA) ingediende motie werd met algemene stemmen aanvaard. 

Inhoud van de wetsvoorstellen en de motie

De wet Algemeen Pensioenfonds introduceert het APF. Het doel hiervan is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren. De Novelle schrapt het amendement Lodders en Vermeij.  Zie ook ons nieuwsbericht van 12 oktober jl.
De aangenomen motie vraagt de regering om een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden om de defined benefit - en de defined contribution- regeling gelijk te behandelen binnen de BTW-richtlijn. Klijnsma merkte op dat de advocaat-generaal van de Hoge Raad hier begin 2016 een advies over zal uitbrengen. Het kabinet wacht dit advies eerst af. Daarna informeert zij de Eerste Kamer hierover  zo snel mogelijk.

Terugwerkende kracht

Tijdens het debat ging Klijnsma in op de vraag over de vergunning en een eventuele terugwerkende kracht. Is het mogelijk dat een pensioenfonds, nadat de vergunning voor het APF door de Nederlandsche Bank is verleend, de overgang naar het APF alsnog per 1 januari 2016 realiseert? De staatssecretaris gaf eerder aan dat een vergunning niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. In ons bericht van 27 november 2015 leest u daarover meer. 
De vraag gaat echter om de werkwijze bij collectieve waardeoverdrachten. Als een APF is opgericht en een vergunning heeft gekregen, zal het afspraken willen maken met partijen die een collectieve waardeoverdracht naar het Algemeen Pensioenfonds overwegen. Dat betreft ook afspraken over de datum waarop de collectieve waardeoverdracht wordt geëffectueerd, inclusief de eventuele terugwerkende kracht van de collectieve waardeoverdracht. Het is uiteindelijk aan de Nederlandsche Bank om al dan niet in te stemmen met de voorgenomen waardeoverdracht, inclusief de voorgenomen datum van die waardeoverdracht aldus Klijnsma in het debat. Met andere woorden: deze terugwerkende kracht is mogelijk op voorwaarde van goedkeuring van DNB in het individuele geval. 

Conclusie

Op het allerlaatste nippertje ging de Senaat dan toch akkoord met twee wetsvoorstellen die de gemoederen flink bezighielden. Voor wat betreft de Wet APF zijn wij blij dat de staatssecretaris duidelijkheid heeft geboden over de mogelijkheid van terugwerkende kracht. 

Auteur:  Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron:  www.eerstekamer.nl

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 december 2015.