Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws SER-advies voor het sociaal-economisch beleid van 2021-2025

SER-advies voor het sociaal-economisch beleid van 2021-2025

10 juni 2021

Op 2 juni 2021 publiceerde de SER haar rapport ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’. Dit bevat een unaniem advies over het door werkgevers, werknemers en kroonleden gewenste sociaal-economische beleid voor de komende kabinetsperiode. Het advies bevat wijzigingen in de arbeidsmarkt- en sociale wetgeving.

De loondoorbetalingsperiode bij ziekte van een werknemer blijft twee jaar

De SER wil werkgevers de mogelijkheid bieden de verantwoordelijkheid voor re-integratie over te dragen aan een verzuimverzekeraar bij ziekte van een werknemer die niet meer in de eigen organisatie kan terugkeren. De werkgever blijft wel twee jaar (financieel) verantwoordelijk voor de zieke werknemer.

In de WIA wordt de ondergrens verlaagd en de risicoperiode verkort

Werknemers krijgen nu een WIA-uitkering als zij minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. De SER adviseert om die ondergrens te verlagen naar 15% arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers zijn nu tien jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen aan hun werknemers. De SER wil die periode verkorten naar vijf jaar.

Voor zelfstandigen komt er een verplichte  arbeidsongeschiktheidsverzekering

De SER zet in op de uitvoering van het StAr-advies van maart 2020 over een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Deze verzekering biedt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Maar het advies geeft de zelfstandige ook de mogelijkheid om een meer passende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar te sluiten.

Pensioen voor zzp’ers

De SER adviseert om de afspraken uit pensioenakkoord over pensioen voor zzp’ers op te volgen. Dus de mogelijkheid voor een zzp’er om vrijwillig pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds of -verzekeraar.

Overige adviezen

De SER doet ook voorstellen om het gebruik van flexwerkers te beperken en vast werk flexibeler te maken. Zoals een minimumtarief voor ZZP’ers, het verdwijnen van de zogenaamde nulurencontracten en een maximale uitzendduur van drie jaar.

Commentaar

Door de unanimiteit en alomvattendheid kan de politiek niet om dit SER-advies heen. Veel werk moet nog gestoken worden in de uitwerking en -voering van dit advies. Het uiteindelijke resultaat zal er daardoor op veel punten nog anders gaan uitzien dan in dit advies staat.

Auteur: Leo van Leeuwen, Expert sociale zekerheid en inkomensverzekeringen

Bron: SER-advies ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving’ van 2 juni 2021

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 8 juni 2021