Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

SER vindt individueel pensioenpotje met collectieve risicodeling interessant

23 mei 2016

De SER publiceerde op 20 mei haar rapport over het nieuwe pensioenstelsel. De mogelijk nieuwe pensioenvariant moet, naast individueel pensioenvermogen, een collectieve buffer krijgen om schokken op de financiële markten beter op te kunnen vangen.

SER rapport

Het rapport bevat de uitkomsten van de gepleegde verkenning door de SER, in de vorm van een feitelijke rapportage van de bevindingen. Een aantal punten moeten de SER en de politiek nog verder uitwerken.

De SER onderzocht de variant persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling en vindt deze variant nog steeds interessant. Met dit rapport pakt de SER de pensioendialoog weer op en wil zij het draagvlak voor eventuele veranderingen versterken. De onderzochte variant is een van de in totaal vier varianten voor een toekomstbestendig pensioen die de SER al eerder presenteerde. Zie ook ons nieuwsbericht van 26 januari 2015.

Persoonlijke pensioenpot

De SER onderzocht allerlei opties en pleit nu voor een persoonlijk pensioenpotje. Bij zo'n potje kan de deelnemer altijd zien wat hij heeft opgebouwd en wat hij straks gaat ontvangen. De individuele premie-inleg komt alleen ten goede aan de betreffende deelnemer en kan niet worden gebruikt voor het aanvullen van tekorten bij andere deelnemers.

Buffer

Jongere deelnemers kunnen kiezen voor risicovollere beleggingen en oudere kunnen minder risicovol beleggen. Om de verschillen tussen die periodes te verdelen stelt de SER een buffer voor. In goede tijden wordt die buffer, 'een gezamenlijke reservepot van oud en jong', aangevuld. Dan gaat een deel van de opbrengsten van beleggingen naar de reservepot in plaats van naar persoonlijke pensioenpotten.

Zijn de beleggingsrendementen laag, dan krijgen persoonlijke potjes iets uit de buffer. Zo'n buffer mag nooit negatief worden, want dan zouden tekorten worden doorgeschoven naar volgende generaties.

Langlevenrisico delen

Voor een stabieler pensioen is het belangrijk dat oudere deelnemers het zogeheten macro-langlevenrisico niet (helemaal) alleen dragen. Het macro-langlevenrisico is het risico dat de gehele populatie ouder wordt dan op grond van prognoses (sterftetafels) was verwacht. De SER pleit ervoor om dit risico te delen. Volgens de SER is het extern herverzekeren van dit risico mogelijkerwijs duur en willen weinig externe partijen dergelijke risico’s overnemen. Daarom keek zij in de verkenning naar mechanismen om het macro-langlevenrisico binnen het collectief van deelnemers aan een pensioenregeling te delen. Ruilcontracten tussen generaties en onderling uitsmeren van het risico via een aanpassingsmechanisme noemt de SER daarbij als voorbeelden.

Commentaar

De SER trekt nog geen definitieve conclusies voor het een brede dialoog gevoerd heeft met zijn achterban. Daarbij wil het nadrukkelijk alle opties voor een toekomstig pensioenstelsel open houden. Het gaat nog om een verkenning, geen advies.

Een aantal reacties op dit rapport:
FNV: ''Voor ons is het allerbelangrijkste dat de pensioenen van al die mensen goed en eerlijk zijn", zegt FNV-vicevoorzitter Gijs van Dijk. "Het SER-rapport dat vandaag wordt uitgebracht is een belangrijke bouwsteen. We gaan dit rapport bespreken met onze achterban.''

Seniorenorganisatie Unie KBO doet dat ook en wenst geen overhaaste stappen: ''Pensioenen zijn complex en belangrijk voor zowel jong als oud. We moeten daarom alle varianten goed tegen elkaar blijven afwegen.''

CNV noemt de plannen "een welkome stap in de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel". (…) "Als je collectief risico's deelt voorkom je pech- en gelukgeneraties. En door het collectief delen van risico's wordt de kans op een beter pensioen een heel stuk groter."

Het Verbond van Verzekeraars: "Deze varianten leiden tot heldere aanspraken en zijn makkelijker mee te nemen bij verandering van werkgever en bieden nog wel mogelijkheden voor collectieve risicodeling."

Seniorenorganisatie ANBO noemt het rapport "een goede aanzet voor de vernieuwing van het pensioenstelsel. Maar over de transitie naar een nieuw stelsel geeft het rapport geen enkele duidelijkheid. Bovendien telt het rapport liefst zes varianten naast het huidige stelsel, zodat versnippering en verdere verwarring op de loer liggen.''

CNV Jongeren: "De variant is nog steeds interessant voor gepensioneerden, actieve en toekomstige deelnemers. Voorwaarde is wel dat de risico’s nog steeds gedeeld worden over generaties."

Conclusie: er gaat nog wel tijd over heen alvorens we concrete resultaten hebben!

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bron: SER Advies Verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, 20 mei 2016.

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 23 mei 2016.