Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Hoge raad verplicht werkgever ‘slapend’ dienstverband te beëindigen

Hoge raad verplicht werkgever ‘slapend’ dienstverband te beëindigen

18 december 2019

Het onderwerp ‘slapende’ dienstverbanden om de transitievergoeding te ontlopen’ bespraken wij al een aantal keer in deze nieuwsbrief.  De Hoge Raad verplicht werkgevers ‘slapende’ dienstverbanden te beëindigen.

Prejudiciële vragen over beëindiging ‘slapend’ dienstverband

Een ‘slapend’ dienstverband is een dienstverband dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet heeft opgezegd, hoewel hij daartoe wel bevoegd is en waarbij hij de werknemer geen loon meer betaalt. Doordat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

De kantonrechter constateerde in zijn tussenvonnis van 10 april 2019 dat er veel zaken zijn over ‘slapende dienstverbanden’ en dat er behoefte is aan een oordeel van de Hoge Raad. Om die reden stelde de rechter prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een werkgever als ‘goed werkgever’ akkoord moet gaan met het beëindigen van het ‘slapend’ dienstverband wanneer een langdurig arbeidsongeschikte werknemer daarom verzoekt. De werknemer heeft dan recht op de betaling van een transitievergoeding.

Uitspraak Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad geldt als uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding ter grootte van de wettelijke transitievergoeding. Dit geldt niet wanneer de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. Zo’n belang kan volgens de Hoge Raad bijvoorbeeld gelegen zijn in reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. Zo’n belang kan niet gelegen zijn in de omstandigheid dat de werknemer op het moment dat hij zijn beëindigingsvoorstel doet, de pensioengerechtigde leeftijd bijna heeft bereikt, aldus de Hoge Raad.

Deze uitspraak ligt in lijn met het advies van de Advocaat-Generaal, waarover wij schreven in ons nieuwsbericht van 9 oktober 2019. De Hoge Raad is van mening dat een werkgever op verzoek van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer een slapend dienstverband moet beëindigen en de transitievergoeding moet betalen. De Hoge Raad heeft hierin sterk meegewogen dat de werkgever door de ‘regeling compensatie transitievergoeding’ de betaalde transitievergoeding geheel of gedeeltelijk terug kan krijgen.

Commentaar

Deze uitspraak van de Hoge Raad biedt duidelijkheid en dat is een goede zaak.

Volgens deze uitspraak hoeft de werkgever niet in te stemmen wanneer er reële integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer. Wij gaan ervan uit dat de Hoge Raad hiermee bedoelt: uitzicht op re-integratie bij dezelfde werkgever. Nu is dit een weinig voorkomende situatie – de werknemer is tenslotte al meer dan twee jaar ziek – en bovendien zal de werknemer dan ook niet gauw aansturen op beëindiging van het dienstverband.

Nog één opmerking over de regeling compensatie transitievergoeding is hier op zijn plaats. Deze vergoeding beperkt zich tot de duur van het dienstverband na twee jaar ziekte en niet de vergoeding over de periode tijdens een slapend dienstverband daarna. In zo’n situatie is de transitievergoeding, die door de werkgever betaald moet worden, dus hoger dan de compensatie die hij krijgt. Alle reden dus om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen tenzij er nog een reële kans op re-integratie is!

Auteur: Arend Jansen, expert inkomensverzekeringen 

Bron: Hoge Raad, 8 november 2019

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 15 november 2019