Overslaan en naar de inhoud gaan
Weten wat Aegon met uw informatie doet? Bekijk ons nieuwe Privacy Statement.
Ok

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Sociaal verzekerd in Polen of in Nederland?

17 februari 2017

Y woont en werkt in Polen. Tijdens haar vakantie bij haar Poolse werkgever werkt zij als seizoenkracht in Nederland. In welk land is zij sociaal verzekerd? Rechtbank Zeeland-West-Brabant doet uitspraak.

Werken in Polen én in Nederland

Mevrouw Y heeft de Poolse nationaliteit en werkt in 2013 in Polen in vaste loondienst. In de periode van 15 november 2013 tot en met 28 december 2013 werkte zij in Nederland als seizoenkracht. Gedurende deze periode nam zij verlof op bij haar Poolse werkgever. De inspecteur en Y verschillen van mening of Y in de betreffende periode premieplichtig is voor de volksverzekeringen in Nederland.

Rechtbank: woonplaats bepalend

Y valt onder de werking van de Verordening (EG) nr. 883/2004 (de sociale zekerheidsverordening). De rechtbank beantwoordt de vraag in welk land Y sociaal verzekerd is aan de hand van de toewijzingsregels van deze verordening. De rechtbank oordeelt dat Y permanent in twee lidstaten van elkaar afwisselende werkzaamheden uitoefent. Volgens de verordening is dan de wetgeving van toepassing van de lidstaat waar Y woont, Polen dus. Y krijgt gelijk.

Commentaar

Verordening (EG) nr. 883/2004 beschermt de rechten van de verzekerden op het gebied van sociale zekerheid wanneer zij zich verplaatsen op het grondgebied van de Europese Unie. Elk land in de EU kent zijn eigen regels voor sociale zekerheid, die ook van toepassing zijn op buitenlandse werknemers. Coördinerende afspraken moeten ervoor zorgen dat die verschillen het vrije verkeer van werknemers niet belemmeren. De Europese sociale zekerheidsverordening voorkomt bijvoorbeeld dat iemand die vertrekt naar een andere lidstaat, zijn sociale zekerheidsrechten kwijtraakt of onder geen enkel verzekeringsstelsel valt. Omgekeerd beschermt zij mensen tegen dubbele verzekeringen of dubbele premies. De verordening bepaalt dus bij welke sociale verzekeringswetgeving een grensoverschrijdende werknemer is aangesloten. De hoofdregel is dat iemand die in een ander land woont dan waar hij werkt – en uitsluitend werkzaam is in dat ene land – in het werkland verzekeringsplichtig is. Iemand die gelijktijdig voor meerdere werkgevers in verschillende landen werkt, valt volgens de verordening onder de sociale zekerheid van het woonland. Dat was in deze rechtszaak het geval.

Auteur: Erik Schouten, adviseur internationale pensioenen Aegon Adfis

Bron: Uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:207

 

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 20 februari 2017.