Overslaan en naar de inhoud gaan

Welkom username.

Uw vorige bezoek was op 00-00-0000 om 00:00 uur

Zakelijk Adfis Nieuws Staffelbesluit geactualiseerd

Staffelbesluit geactualiseerd

8 januari 2020

De Minister van Financiën publiceerde op 27 december 2019 het geactualiseerde staffelbesluit voor beschikbare premieregelingen. Diverse staffelpercentages gaan 0,1% omhoog.

Staffelbesluit

Het op 27 december 2019 gepubliceerde besluit is een actualisering van het besluit van 10 december 2018. Evenals de voorgaande staffelbesluiten uit 2009, 2013, 2014, 2017 en 2018 verduidelijkt het de fiscale regels voor pensioenregelingen die de Pensioenwet aanduidt als een premie- of kapitaalovereenkomst.

Het besluit treedt inwerking op 1 januari 2020.

Wijzigingen

De staffels in bijlagen I, IV en VII zijn berekend op basis van de meest actuele overlevingstafel: GBM/GBV 2012/2017. In het vorige besluit werd nog uitgegaan van de overlevingstafel GBM/GBV 2011/2016.

De premiestaffels voor nettopensioen in bijlage VII zijn ook aangepast omdat de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen verandert in 2020. De nettofactor wijzigt doordat het belastingtarief in de hoogste belastingschijf in 2020 lager is dan in 2019. Het tarief in 2020 is 49,5%; in 2019 was het hoogste tarief nog 51,75%. De nettofactor is daarom vanaf 1 januari 2020 50,5%.

Commentaar

De overgang naar de meest actuele overlevingstafel levert in diverse leeftijdscohorten 0,1% extra ruimte. Voor het nettopensioen leveren de aanpassingen in de laagste leeftijdscohorten tussen 0,1 % extra ruimte. Die extra ruimte loopt voor de 4 en 3% staffel op tot respectievelijk 0,6% en 0,7% in het leeftijdscohort 65 tot en met 67 jaar.

Auteur: Vera Hek, adviseur Aegon Adfis

Bronnen: Staatscourant 27 december 2019, 66203

Dit bericht is opgesteld naar de stand van zaken op 31 december 2019.